Pandemin får kanadensare att lämna städerna
En kvinna som arbetar hemifrån framför sin dator under pandemin. Bilden är tagen i Tyskland, november 2020. I Kanada visar en ny studie att hemarbetet kan komma att bli permanent för många. Foto: Sean Gallup/Getty Images


Coronapandemin kanske kommer att förändra kanadensarnas sätt att bo och arbeta permanent. En ny studie spekulerar i att ett stort antal kanadensare kan komma att flytta ut på landet för gott, och arbeta på distans hemifrån. 

Studien, som kommer från tankesmedjan Brookfield Institute for Innovation and Entrepreneurship försöker undersöka möjliga utvecklingar på den kanadensiska arbetsmarknaden efter pandemin.

Längre arbetsdagar

I studien står att allt fler kanadensare har bytt från personliga interaktioner till virtuella. "Covid-19 har avsevärt snabbat upp denna utveckling, vilket innebär att allt fler kanadensare lever, arbetar och har sin fritid på nätet." 

Enligt Kanadas statistikbyrå, StatCan, så hade nästan 40 procent av den kanadensiska arbetskraften bytt till att arbeta hemifrån på grund av pandemirestriktionerna i landet. Trenden förmodas fortsätta, även efter att pandemin är över.

Ett exempel som tas upp i studien är  det stora Ottawabaserade ehandelsföretaget Shopify. Dess vd, Tobi Lutke, meddelade i maj att hans företag kommer att bli "digitala som standard", vilket innebär att "de flesta kommer att arbeta på distans permanent".

Men det finns fallgropar med den nya modellen. Flexibiliteten med att arbeta på distans leder till längre arbetsdagar, enligt statistik från tidskriften HRD, som vänder sig till HR-personal.

I november skrev HRD: "Data som publicerades i dag visar att över 55 procent av anställda som jobbar hemifrån fortsatte att jobba under helgen. 34 procent av distansarbetarna överträder regelbundet sina åtta arbetstimmar per dag."

"Oklarare gräns mellan arbete och fritid"

Trenden med distansarbete kan också innebära en förändring i hur man anställer, enligt studien. Man varnar också för "en oklarare gräns mellan arbete och fritid, och social isolering".

En annan effekt kan bli befolkningsomflyttningar. Fler kanadensare i delstaterna Ontario, British Columbia och Atlantic Canada har rört sig bort från storstäderna och bosatt sig på landsbygden sedan pandemin började, konstaterar man.

"Med tanke på de hastigt ökande bostadspriserna i städerna, ökade möjligheter att arbeta på distans, och att fler vill bo större (för att kunna ha hemmakontor och lärande på distans), kan Kanadas landsbygd komma att se en aldrig tidigare skådad befolkningsökning de kommande åren", skriver man.

Det här innebär att fler restauranger, affärer och andra tjänster kan komma att öppna på landsbygden om fler flyttar dit. De urbana områdena kan däremot få se en "förlust av stor detaljhandel och restauranger, liksom en minskad efterfrågan på arbetsrelaterade resor och konferenser". Ett exempel är centrala Calgary, där nästan 30 procent av kontorslokalerna stod tomma under september.

Tror du också på den klassiska journalistikens ursprungliga roll att rapportera – utan någon agenda? Prova då Sveriges nya nyhetstidning i en månad för endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info:

 

Ge ett bidrag till vårt nyhetsarbete. Här ser du hur du kan stödja oss.