Ohygglig tortyr i ett av Kinas värsta fängelser
Benxi Prison i Kinas Liaoningprovins är ett av de brutalaste fängelserna i landet för samvetsfångar som utövar Falun Gong. Foto: minghui.org


Till staden Benxi i Kinas Liaoningprovins kommer många turister för att titta på en unik turistattraktion: världens minsta sjö, bara 15 kvadratmeter stor. Men det finns en annan sida av Benxi som definitivt inte är något att vara stolt över – här ligger ett av landets mest brutala fängelser, särskilt för Falun Gong-utövare.

Strax efter att det kinesiska kommunistpartiet inledde sin omfattande förföljelsekampanj mot Falun Gong-utövare 1999, instruerades alla provinsens  fängelser att initiera ett ”specialprojekt” för att ”omvända” fängslade utövare – med andra ord, tvinga dem att sluta utöva och vända sig mot den traditionella andliga qigongmetoden.

Benxi Prison ligger i framkant för det här projektet, och har under årens gång använt oräkneliga tortyrmetoder i syfte att tvinga Falun Gong-utövare att ge upp sin tro, för att uppnå målet om en 100 procentig ”omvändningsnivå”.

Enligt Minghui.org, som samlar information och statistik om förföljelsen av Falun Gong, satte myndigheterna fängelset som ett ”föredöme” för andra fängelser.

Benxi införde en strategi av att använda fångar, vanligtvis brottsfångar, för att hantera samvetsfångarna. De här ”chefsfångarna” (som belönades i form av lägre fängelsestraff eller andra förmåner om de lyckades) stod över alla regler och tilläts använda vilken sorts våld som helst för att underkuva fångarna och få dem att ge upp. Om de mötte motstånd rapporterade de till fängelsevakterna som backade upp dem genom utsätta de fångar som inte gav upp för ännu värre tortyr.

Till följd av detta utsätts ofta de samvetsfångar som utövar Falun Gong som hålls i Benxi Prison för skoningslös tortyr och misshandel, utan att någon behöver stå till svars.

De följande fyra fallen dokumenterade av Minghui, är endast toppen av ett isberg.

Hjärnblödning och koma

Hu Guojian arresterades för första gången år 2000 och dömdes till 10 års fängelse för att han utövade Falun Gong. Under den tiden utsattes han för ständig tortyr, men han överlevde och frigavs när strafftiden var slut.

Hu arresterades igen år 2015 och dömdes till fyra års fängelse. Han sändes till Benxi Prison i maj 2016 där han tvingades till hårt arbete, berövades sömn och fick endast ytterst lite mat. När hans fru besökte honom fem dagar efter det att han fängslats blev hon chockad över att se att han förlorat en tredjedel av sin vikt.

Hu straffades om han inte klarade att uppfylla sin arbetskvot. Han kläddes av naken, översköljdes med iskallt vatten, tvingades sitta på en liten bänk och fick inte sova.

En natt då han förlorat medvetandet och fallit av bänken, sparkade fångarna honom i huvudet och skällde ut honom. När han trots det inte kom till medvetande togs han till sjukhuset där han diagnostiserades med allvarlig hjärnblödning som krävde operation.

Tjugotvå dagar efter ankomsten till Benxi Prison föll Hu i koma och återfick aldrig medvetandet. Efter åtta månader på sjukhuset togs han tillbaka till fängelset, trots sitt vegetativa tillstånd, för att avtjäna sitt straff, med inhyrd medicinsk personal som såg till honom.

Han förblev i koma tills han dog två år senare.

Hu Guojian ligger i koma på Benxi Prison. Foto: Minghui.org

Isoleringscell och tvångsmatning

I september 2010 dömdes Liang Yungheng, tidigare domare i Liaoningprovinsen, till tre års fängelse för att ha vägrat att ge upp sin utövning av Falun Gong.

När Liang skrev ett klagobrev gällande den behandling han fick i fängelset, hamnade det hos fängelsechefen, som gav order om att fortsätta att tortera honom.

Han sattes i isoleringscell där han torterades non-stop i 60 dagar. Hans armar sträcktes ut och händerna fängslades till sängstolparna. Benen sträcktes ut och bands fast vid sängen. En högvoltslampa riktades in i hans ögon.

Liang protesterade genom att hungerstrejka och blev då utsatt för brutal tvångsmatning, enligt Minghui. Vakterna körde ner en slang genom näsan till magen och gav honom högkoncentrerad saltlösning. Oftast lät de slangen sitta kvar i fyra dagar innan de tog ut den för minimal rengöring. Då och då dränkte fängelseläkaren  in slangen med kemikalier för att skapa irritation i Liangs näsa och svalg.

Kinesiska fängelser har börjat använda tvångsmatning som en metod för att orsaka skada, eller till och med döda, Falun Gong-utövare som inleder en hungerstrejk i syfte att kämpa för sina mänskliga rättigheter och sin värdighet.

Illustration av tortyr där en fånge är fängslad till händer och fötter i en säng, med en högvoltslampa som riktas mot ansiktet dygnet runt. (Minghui.org)

Barbarisk tortyr av vakter och fångar

Meng Xianguang arresterades för första gången år 2001 och satt i fängelse i fyra år. Han arresterades igen i mars 2014 och dömdes till tre och ett halvt års fängelse. Han skickades till Benxi Prison där han torterades brutalt, enligt Minghui.

Ett exempel var då fängelsevakter beordrade fångar att stoppa in strumpor i Mengs mun, täcka huvudet med en plastpåse och binda fast hans armar och ben till en stol. Sedan slet vakterna av hans skjorta och hällde iskallt vatten på huvudet innan de började misshandla honom. Ytterligare en vakt chockade Meng med en högvoltsbatong ända tills batterierna tog slut.

Flera timmar senare flyttades Meng till ett annat rum, där fångarna höll fast hans armar samtidigt som två vakter turades om med att piska hans rygg med en gummislang. Därefter togs han tillbaka till sin cell, kläddes av naken och bands fast vid en stol. Fångarna turades om med att hindra honom från att somna.

Nästa morgon gav vakterna order till en av fångarna att sätta en blottad elkabel mot Mengs hud. Sedan satte han den andra änden av kabeln mot en elbatong. Vid ett tillfälle satte vakten den blottade elkabeln mot Mengs penis och sade: ”Jag ska se till att du aldrig kan få några barn”. Mengs kropp skakade häftigt av elchocken, men vakterna bara skrattade.

Samma eftermiddag tejpade vakterna fast böcker på Mengs lår, och sedan började de slå på böckerna med plastslangar. Syftet var att orsaka skada utan att avslöja spår av blåmärken och sår på huden. Misshandeln fortsatte i över två timmar, och slutade först när vakterna var utmattade. 

Iscensättning som visar tortyr med högvoltsbatong. Foto: Minghui.org

Dog av tortyren två månader efter frigivning

Lu Yangfeng dömdes till ett treårigt fängelsestraff i juni 2015 för att han utövade Falun Gong. Han överfördes senare till Benxi Prison.

Lus familj tilläts endast att besöka honom två gånger under de tre åren som han satt fängslad, enligt Minghui. Han berättade för sin familj att fängelsevakterna misshandlade honom, chockade honom med elbatonger och tvingade honom att sitta på huk under långa tidsperioder.

Lu fick en stroke två månader innan hans frigivning, men fängelset vägrade att ge honom den medicinska vård han behövde. De tillät inte heller familjebesök eller att han frigavs villkorligt av medicinska skäl. Under hans två sista månader i fängelset beordrades andra fångar att köra honom i rullstol till fängelsets arbetsplats varje dag för att utföra hårt arbete. 

När Lu släpptes i november 2017 var han förlamad, hans tal var sluddrigt och hans ben brutet. Han föll i koma 21 dagar efter sin frigivning och dog inom kort. Han blev 63 år.

Enligt Falun Dafa Informationscenter måste varje fängelse i Lianoningprovinsen uppge hur många Falun Gong-utövare de ”omvänt” under året, så i slutet av varje år inleder fängelserna ofta en intensiv period av misshandel och tortyr i hopp om att kunna tvinga fler utövare att ge upp sin tro. 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.