Ny rapport: Klansamhällen utgör ett hot mot samhället
En ny rapport visar att klansamhällen utgör ett hot mot lokalsamhället. Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times-arkivbild


Klansamhällen med egen rättskipning, våldsbejakande extremism, kriminella gäng och annan brottslighet utgör ett allvarligt hot mot lokalsamhället. Det visar en ny rapport från Försvarshögskolan, FHS.

I rapporten, ”Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället”, har flera forskare tittat närmare på hur parallellsamhällen påverkas på lokal nivå. En av dess redaktörer är Henrik Häggström, senioranalytiker vid Försvarshögskolan.

”Subtil påverkan”

– Vi ser att hoten är mångfacetterade till sin karaktär och att de generellt ökat i omfattning de senaste åren men på lokal nivå är det framför allt de så kallat särskilt utsatta områdena som är drabbade. Det rör sig om allt från direkta hot såsom hot mot tjänsteman och utpressning till mer subtil påverkan som att betala vittnen för att inte medverka i förundersökningar eller uppmana personer att inte rösta i val, säger han i ett pressmeddelande.

I rapporten skriver man att klansamhällen ersätter eller ses som förstadiet till staten då man hyser misstro mot polis och domstolar. I utsatta områden är det därför ofta svårt att få människor att vittna när ett brott har begåtts. Klansamhällena ”håller sig intakta i tillräckligt stor omfattning för att utsätta det statliga rättssystemet för allvarliga påfrestningar”.

Det dödliga våldet i kriminella miljöer har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Dödsskjutningar bland yngre män är samtidigt ”påtagligt högre i Sverige jämfört med liknande länder”, skriver man.

”Systemhotande på längre sikt”

Olika former av gängbildningar genererar också hot mot samhället och dess viktiga funktioner som bland annat tar sig i uttryck i form av sabotage, upplopp och olika angrepp på polis och räddningstjänst.

”Rättsväsendet och andra berörda myndigheter har inte lyckats stävja denna utveckling. Olika former av s.k. antagonistiska hot har till sin natur en tendens att undergräva tilliten till rättsstaten och demokratin. Detta innebär att dessa hot kan vara såväl skadliga som systemhotande på längre sikt.”

De viktigaste faktorerna varför de antagonistiska hoten i Sverige har ökat beror, enligt forskarna, på ”en tilltagande segregation, en undermålig integrationspolitik och en synnerligen god tillgång till skjutvapen och sprängmedel”.

Samtidigt belyser man i rapporten att även högerextremismen har ökat och våldsamma konflikter mellan högerextrema och den autonoma vänstern påverkar samhället på lokal nivå.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.