Ny rapport: Antalet olagliga körskolor ökar
Foto: Wikimedia Commons


Antalet olagliga körskolor ökar i Sverige, trots att man har begränsat handledartillstånden till max 15 aktiva tillstånd per person, visar en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Rapporten visar att det främst handlar om en olaglig verksamhet där man erbjuder privata körlektioner mot betalning. Det förekommer också hjälpmedel i form av en öronsnäcka och kamera som gör att man kan fuska till sig ett godkänt teoriprov. Vissa elever har till och med kunnat betala för förfalskade intyg för riskutbildning.

– Den olagliga verksamheten är väldigt utbredd och den är väldigt raffinerad och väldigt genomtänkt, säger Sonja Forward, forskare på VTI, till SVT Nyheter Öst.

I rapporten framkommer det att det finns 3394 bilar som har dubbelkommando men som inte var eller har varit registrerade på en trafikskola. Enligt intervjuade personer finns det en stor efterfrågan på dessa bilar.

Men trots att den olagliga verksamheten är utbredd är det få som åker dit. Det är framför allt trafiklärare, elever och företrädare för Ekobrottsmyndigheten som anser att den olagliga verksamheten är stor. Endast en åklagare har drivit ett mål som har lett till en fällande dom.

– Det är ingen som riktigt tar ansvar för den här illegala verksamheten så att det är ganska lätt att bedriva den utan att åka dit, säger Sonja Forward, till tv-kanalen.

Sveriges Radios P4 rapporterade för ett år sedan om problemet med den olagliga/svarta körskoleverksamheten. Enligt Sveriges Trafikskolors riksförbund, STR, är det ett stort problem som riskerar att konkurrera ut vanliga trafikskolor.

Sonja Forward säger i ett pressmeddelande ”att den olagliga verksamheten har växt successivt i många år utan att bli motad. Det behövs en rad olika åtgärder som tydligt visar att det inte är acceptabelt och att det innebär allvarliga konsekvenser om reglerna bryts.”  

VTI lägger därför fram flera förslag om hur man kan stävja den olagliga verksamheten. Man föreslår bland annat att antalet handledartillstånd reduceras till fem i stället för femton.

Vidare vill man öka samverkan med olika aktörer där trafiklärare och elever berättar om den svenska utbildningen och varnar för den olagliga verksamheten för nyanlända.

Man vill också öka myndigheters samverkan och möjlighet att dela information som kan öka upptäckten av olaglig verksamhet. I dag finns det en sekretess som sätter stopp för det.

Vidare vill man följa upp förekomsten av fordon som har dubbelkommando och se hur dessa bilar används.

Man föreslår också att den olagliga verksamheten ska leda till allvarligare konsekvenser som exempelvis högre böter, indraget körkort eller körkortstillstånd.

Val 2018 – Kriminalpolitik

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?