Nästan 270 000 antagna till högskola inför hösten
Stockholms universitet är ett av lärosätena med många antagna. Foto: Veronica Johansson/SvD/TT


Totalt får 268 494 personer på torsdagen det slutgiltiga beskedet om vilken eller vilka utbildningar de blivit antagna till inför hösten. Det är en ökning med nästan nio procent jämfört med hösten 2019, enligt Universitet, och högskolerådets statistik.

– Att fler antas till en högskoleutbildning är positivt och ett resultat av regeringens satsning på fler utbildningsplatser i coronapandemins spår, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Tillsammans med universiteten och högskolorna har UHR, sedan i maj, genomfört kampanjer för att locka fler behöriga att söka sig till högre utbildning.

Antalet behöriga sökande till hösten 2020 var 409 027 personer. Det är en ökning med 14 procent jämfört med höstterminen 2019 antal behöriga sökande.

Antalet som blivit antagna till en distansutbildning har ökat med drygt 15 procent.

(TT)