Maria Mäki får fotografiskt residens i Västerbotten
Detalj av Untitled 2 från fotoserien Mother's song. Foto: Maria Mäki.


Den första mottagaren av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografis vistelse- och arbetsstipendium är nu utsedd. En enig jury har valt Maria Mäki, Kvissleby med sitt projekt om finländare i Sverige.

Det är Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum i Umeå som vill möjliggöra för fotografer att arbeta med längre dokumentära projekt och därför har utlyst ett residens – en vistelse i Västerbotten om två månader under våren 2018 för att koncentrerat kunna arbeta med ett specifikt projekt.

Finländska uttryck i Västerbotten

Maria Mäki flyttade till Sverige för tre år sedan och har sedan dess intresserat sig för de finländare som bott i Sverige under decennier och deras upplevelser kring språk, självbild och integration. Hon kommer under sin vistelse i Västerbotten att dokumentera någon av dessa personer och i arbetet kombinera ljud, stillbild och rörlig bild. Genom att använda museets arkiv i projektet vill hon också lägga till historiskt material från den tid då finländarna migrerade till regionen. Hon kommer att vistas i Västerbotten från 19 mars och två månader framåt.

Vilka förväntningar och förhoppningar har du på residenset?

– Jag tror att projektet som jag vill genomföra är viktigt, det är angeläget att samla några av dessa historier som en del av min nations kulturarv. Residenset ger mig de resurser, tid och stöd som jag behöver. Mest av allt hoppas jag att jag kan utveckla min personliga stil som visuell berättare.

Untitled 2 från fotoserien Mother's song. Foto: Maria Mäki. 

Vad drivs du av i ditt fotografi?

– Ibland funderar jag på vad jag skulle göra istället för att fotografera. Hittills har jag inte kommit på något bättre! Det som driver mig är nyfikenhet. Kameran är ett verktyg som uppfyller mitt behov av att utforska omgivningen och reflektera det inre jaget. Bland annat är jag intresserad av att träffa olika människor och lyssna på deras livsberättelser. Estetiskt jagar jag en skör kombination av ljus och skugga, och jag är nöjd när jag fångar atmosfären.

Motivering

”Med ett personligt bildspråk och undersökande metoder som rör sig mellan det traditionellt dokumentära och det iscensatta lyfter Maria Mäki ett ämne som riskerar att falla i glömska. Genom att dokumentera det finska i Västerbotten belyser hon identitet och integration i ett längre perspektiv. En spännande ambitiös dokumentation som inbjuder till delaktighet och samarbete, med hög grad av angeläget kopplat till både pågående 100-årsjubileum för Finland och till samtidens frågor om migration och identitet.

Ett projekt där fotografens egna bakgrund i kombination med ett gediget konstnärligt uttryck kan öppna dimensioner som hittills inte avtäckts hos den finska befolkning, vars erfarenheter och livsperspektiv bör skrivas in i en bredare Västerbottensberättelse.

Juryn ser fram emot att ta del av och få kunskap om ett stycke samtidshistoria samt hur detta projekt gestaltas."

Självporträtt av Maria Mäki.