Lista på 30 förslag mot gängen läggs fram
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på väg in till förra veckans möte om gängkriminaliteten. Foto: Jonas Ekströmer/TT-arkivbild


Regeringen lägger fram ett 30-tal förslag mot gängkriminaliteten. Förhoppningen är att partierna ska kunna enas om dem. Den rödgröna regeringen har till fredagen bjudit in M, KD, C, L och V för ett tredje möte om gängkriminaliteten.

På det mötet kommer justitieminister Morgan Johansson (S) att lägga fram en lista på ett 30-tal förslag mot gängen. De handlar om straffskärpningar, nya verktyg för rättsväsendet och om brottsförebyggande insatser.

Regeringen hoppas att samtliga sju partier ska kunna bli överens om listan.

Skärpta straff

Vid förra veckans möte lade justitieministern och inrikesminister Mikael Damberg (S) fram regeringens "ingångsvärden" i förhandlingarna. Det var en lista på 18 punkter.

På den listan stod bland annat att tillsätta utredningar om skärpta straff för narkotikaöverlåtelse, för att rekrytera unga till kriminalitet och för brott kopplade till gänguppgörelser.

Där stod också att ett system med kronvittnen bör utredas, att skyddet för vittnen ska ses över och att minimistraffen för övergrepp i rättssak ska höjas kraftigt.

"Gammal skåpmat"

Flera av förslagen finns det redan brett stöd för i riksdagen, som har uppmanat regeringen att lägga fram dem.

Ett sådant förslag var att ge polisen möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket ingick redan i antiterroristöverenskommelsen 2015. Ett lagförslag är nu aviserat till december.

Reaktionen från de borgerliga partierna var att regeringens lista är otillräcklig.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell kallade förslagen för "gammal skåpmat".

– Vi har väldigt lång väg att vandra om vi ska bli överens, sade han då.

Straffrabatt känsligt

Sedan dess har dock regeringen kontaktat partier direkt för att få veta mer om vad de kräver.

Ett känsligt förslag är att slopa straffrabatten för unga som är mellan 18 och 21 år gamla.

M och L är för det förslaget. Inför valet kunde dock de fyra borgerliga partierna inte enas om att ha slopad straffrabatt som ett gemensamt vallöfte. S har också uttalat sig för förslaget, medan regeringspartnern MP varit kritisk, liksom V.

Nu har dock diskussionen om slopad straffrabatt smalnats av till att bara gälla grova brott. Därför finns en möjlighet att S och MP tagit upp förslaget på fredagens lista.

Vill ha visitationszoner

Andra kontroversiella frågor är om den så kallade mängdrabatten för de som döms för flera brott samtidigt ska slopas och om huvudregeln om två tredjedelsfrigivning ska tas bort. En utredning avrådde 2017 från att ta bort den regeln.

Moderaterna har lagt fram en tiopunktslista och krävt att få igenom det mesta av den för att ingå i en överenskommelse. På den står bland annat att polisen ska kunna upprätta visitationszoner och att vistelseförbud ska kunna utfärdas för brottslingar att efter avtjänat straff återvända till det område där den brottsliga verksamheten utförts.

Polisen har visat intresse för att låta utreda visitationszoner, men inrikesminister Mikael Damberg uppgav nyligen att han inte såg något behov för en sådan lag.

Samarbete belönas?

Ett annat kontroversiellt förslag är att utreda om möjlighet till anonyma vittnen bör införas. M, KD och även riksåklagaren är öppna för det.

Riksåklagaren förde vid det senaste mötet fram två andra önskemål. Ett var att misstänkta som samarbetar i utredningar om sin egen brottslighet ska kunna få straffrabatt. Ett annat var att polisen ska kunna göra husrannsakan i IT-miljöer genom att ta sig in i till exempel misstänktas datorer på distans. Båda förslagen har utretts och skulle relativt snabbt kunna bli lagförslag.

Rikspolischefen Anders Thornberg önskade på förra mötet att få slippa arbetsuppgifter som stjäl tid från kampen mot gängen, till exempel olika typer av transporter.

(TT)

Fakta

Förslag i debatten

(TT)

Slopad straffrabatt för 18-21 år som begår grova brott

Skärpta straff för de som förmår/rekryterar unga att begå brott

Höj minimistraffet för övergrepp i rättssak kraftigt

Utred höjning av straff för mened/skyddande av brottsling

Skärpta straff för den som överlåter narkotika till andra

Skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser

Avskaffa två tredjedelsfrigivning

Inför påföljden ungdomsövervakning

Fördubbla straffen för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet

Fler vapenbrott ska bedömas som grova

Höjt maxstraff för synnerligen grova vapenbrott och sprängämnesbrott

Strängare straff för smuggling av vapen och explosiva varor

Öka tullens befogenheter så att försändelser med vapen/explosiva varor kan stoppas

Straffrabatt för misstänkta som medverkar i utredning om egna brott

Utred anonyma vittnen

Lättare att göra husrannsakan i IT-miljö

Automatisk kameraövervakning av fordon i gränsnära områden

Inför visitationszoner

Inför vistelseförbud

Sänk gränsen för obligatorisk häktning

Särskild lönesatsning på polisen

Renodla polisens arbetsuppgifter

Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommunerna

Satsa långsiktigt på socialtjänst och skolor i utsatta områden

Inför ett nationellt avhopparprogram

Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Avlasta polisen genom fler ordningsvakter

Källor: Partierna, Riksåklagaren, Polisen