Kortbedrägerier kan minska med nytt direktiv
Antalet anmälda bedrägeribrott ökade med 3 procent under det första halvåret. Kortbedrägerier är den vanligaste brottstypen. Foto: Marcus Ericsson/TT


Bedrägeribrotten ökade under det första halvåret med 3 procent, och allra vanligast är kortbedrägerier.

Brotten är enkla att genomföra och svåra att stoppa. Men ett nytt EU-direktiv kan förhoppningsvis förhindra en del framtida bedrägerier, tror Jan Olsson på polisens nationella bedrägericentrum.

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år, enligt färska siffror från Brottsförebyggande rådet. Det allra vanligaste brottet är kortbedrägerier.

Den kategori av anmälda brott som ökar mest i antal är bedrägerier. I år har det anmälts 123 000 bedrägeribrott, vilket är en ökning med tre procent eller 3 550 brott jämfört med första halvåret 2018.

Kortbedrägerier vanligast

Förra året noterade polisen ett rekordår för bedrägerier med kortuppgifter som stulits på nätet vid olika dataintrång. Under det första halvåret 2019 utgör det fortfarande den vanligaste formen av bedrägeri.

– Det är oerhört enkelt att genomföra och dessutom väldigt svårt att åka fast, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie på polisens nationella it-brottscentrum, till TT.

Ditt kortnummer och utgångsdatum. Ibland säkerhetskoden på kortets baksida, men inte alltid. Det är det enda som behövs för att använda någon annans kort att handla med.

– Uppgifterna säljs ofta på darknet, som enskilda bedragare i sin tur kan köpa för att använda till inköp.

Svåra att utreda

– Svenska bedragare som köper kortuppgifter använder det ofta för köp i Asien och USA, men svensk polis kan inte få ut information om var varorna skickats. Det gör brotten svåra att utreda, säger Jan Olsson.

Det polisen i stället arbetar med är att informera konsumenter om riskerna med köp på internet och att påverka kortutgivare att hitta säkrare lösningar. Det sistnämnda har visat sig ge effekt.

– Många kortutgivare, som exempelvis Nordea och American express har kommit med säkrare lösningar som har minskat riskerna för bedrägerier med mellan 45 och 60 procent. Men under tiden har också nya angreppssätt tillkommit som gör att det totalt sett ökar.

Nytt direktiv

EU har reagerat på de kraftigt ökade kortbedrägerierna, och har sedan tidigare kommit med betalningsdirektiv för en säkrare e-handel.

Nu skärps de befintliga reglerna ytterligare med PSD2, ett nytt direktiv som antogs i våras, och börjar gälla från och med den 14 september i år.

– Det ställer mycket högre krav på att du som handlar ska identifiera vem som använder kortuppgifterna. Jag tror att det förhoppningsvis kan förhindra en del framtida bedrägerier och minska det här problemet, säger Jan Olsson.

(Fanny Hällegårdh/TT)