Kinas fortsatta Covid "nolltolerans" | KINAEXPERTENS KOMMENTAR


Kinaexpertens kommentar

Kinas nolltolerans gentemot nya covidfall har lett till extrema åtgärder

Man Yan Ng är en erfaren Kinaexpert som bland annat har talat i Sveriges riksdag och andra europeiska parlament. Han växte upp i Hongkong, studerade i Sverige och bor sedan många år i Tyskland. Man Yan Ng har arbetat som chef för såväl den kinesiska som den globala marknaden på ett internationellt företag. Denna bakgrund har gett honom en både bred och djup förståelse av många av dagens brännande nyhetshändelser.