Kinas smygande kartkrig mot grannländerna
Utländska företag tvingas följa Pekings kartpolicy
Peking för ett tyst kartkrig mot grannländerna och tvingar utländska företag som trycker i Kina att följa kommunistpartiets kartpolicy. Foto: Screenshot från China Uncensored


Kinas kommunistregim ritar inte bara om sina egna kartor så att Taiwan, Sydkinesiska havet och den indiska delstaten Arunachal Pradesh ser ut att tillhöra Folkrepubliken Kina. Den tvingar dessutom företag från andra länder att följa Pekings kartpolicy, om de ska få trycka sina produkter i Kina. Det kan få allvarliga och långsiktiga konsekvenser.

Att landets egna kartor avspeglar kommunistregimens orättfärdiga anspråk på omtvistade land- och havsområden kan man i någon mån förstå – även om det inte är rätt – då det gagnar dess egna syften. Detta skrevs om redan 2014 och det råder trots allt tryck- och yttrandefrihet för den kinesiska regimen i andra länder, även om den inte tillåter sin befolkning att lossa på tungornas band i onödan.

Det har bråkats mycket om gränser genom historien. Det finns inte en enda centralt definierad standard för hur världskartan ska se ut, eller någon absolut regel för hur man drar nationsgränser. Var gränserna ska gå kan till exempel bestämmas av länderna på gränsens olika sidor eller genom internationella avtal. Men i detta fall håller praktiskt taget inga andra länder med Kina. En internationell tribunal i Haag slog 2016 dessutom fast att Kinas territoriella anspråk på Sydkinesiska havet är olagligt. Men President Xi Jinping hävdar att Kina har historisk rätt till havsområdet och struntar i tribunalen, som varken kan tvinga honom att följa utslaget eller utdöma något straff för att han inte gör det.

Placerar Taiwan i Kina

Eftersom Kina länge har varit ”världens verkstad” har många företag i fria och demokratiska länder förlagt sin produktion dit. Denna jakt på lägre kostnader har fått konsekvensen att politiska kartor som exempelvis ska användas i undervisningen av skolbarn i fria och demokratiska länder, visar den självständiga demokratiska nationen Taiwan i samma färg som det kommuniststyrda Kina, och innehåller den omtalade niostreckslinjen (på en del kartor utökad med ett tionde streck utanför Taiwan), i det strategiskt viktiga Sydkinesiska havet. Det gäller också den indiska delstaten Arunachal Pradesh, som Kina länge gjort anspråk på och vill kalla Sydtibet.

Detta upptäckte den internetbaserade nyhetskanalen China Uncensored av en slump när deras redaktörer besökte ett museum i Norge och i presentsbutiken hittade jordglober tillverkade av en av deras sponsorer. Kartorna på dessa exponerade genomgående de kinesiska maktanspråken på ovannämnda territorier, till skillnad från den roterande lilla jordglob som nyhetskanalen hade fått av företaget. De ringde naturligtvis och frågade vad som hade hänt.

Företaget, Mova International, har sin bas i USA men tillverkade sina tekniskt avancerade jordglober i Kina. De gör glober med såväl kartor som andra illustrationer men fokuserar på det tekniska, inte det politiska, i sina produkter. Kartor och övriga illustrationer köptes från en kinesisk leverantör. När Peking i början av förra året införde nya regler för hur kartorna över Kinas territorium ska se ut, samt att alla kartor som framställs i Kina ska avspegla Pekings uppfattning om Kinas territorium, var det amerikanska företaget och dess underleverantörer tvungna att följa dessa.

Utländska företag måste följa Peking

Enligt kinesiska kommunistpartiets engelskspråkiga propagandaorgan Global Times måste tryckerier som trycker kartor åt utländska företag inhämta godkännande för detta från sin provinsregering och de som trycker andra produkter som innehåller kartor ska registrera det hos det lokala kontoret för press och och publikationer. Det är dessutom förbjudet att sälja utländska kartor i Kina.

Global Times skriver vidare att syftet med kartlagen är att ”klargöra regeringens ställning i territoriefrågan för det internationella samfundet”, för att undvika att ”problematiska kartor som dyker upp på importerade eller exporterade produkter förvirrar det internationella samfundet om Kinas territorium och regeringens position ...”

I ett uppföljande avsnitt om Kinas kartkrig berättar China Uncensored att de har fått in massor av bilder på kartor från runt om i världen som innehåller niostreckslinjen och där Taiwan och Arunachal Pradesh påstås vara kinesiska.

Smygande förändring

Enligt programledaren Chris Chapell på China Uncensored är detta ett smygande sätt för att förändra hur världen uppfattar Kinas gränser. Om en generation barn växer upp med kartor som placerar Taiwan i Kina, då är det svårt att tvätta bort den uppfattningen. Det gör det också ännu svårare än vad det redan är för Taiwan att skaffa sig en rättmätig plats som självständig nation i det internationella samfundet.

Företaget som sponsrar China Uncensored rättade till felet när det fick kännedom om det och flyttade dessutom sin verksamhet till Taiwan, delvis på grund av att Kina utdömde dryga böter för att det hade brutit mot kartlagen. Andra företag har på förnedrande sätt bett om ursäkt för att inte ha respekterat Kinas världsbild.

Även om nyhetsrapporter och folks tankar just nu är upptagna med coronarelaterade frågor, vill vi säkert inte, när pandemin börjar lägga sig, vakna till en värld där Kina kan roffa åt sig såväl Taiwan som Sydkinesiska sjön och en bit av nordöstra Indien, med benäget bistånd av företag i väst som ritar om kartorna efter Pekings instruktioner. Och det finns ingenting som säger att Kinas maktambitioner upphör vid dessa områden.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.