KRAV: Värmland bäst på hållbarhet för djur och jordbruk

Mindre än en femtedel av landets lantbruk är KRAV-godkända. Foto: Hans Braxmeier


Det är stora skillnader mellan olika län över hur stor andel av lantbruken som är KRAV-certifierade. De bästa länen har en andel på 25-30 procent medan andra halkar efter och har mindre än tio procent som är godkända.

Värmland är det län som totalt sett bäst uppfyller KRAV:s kriterier för god djuromsorg och hållbart jordbruk följt av Södermanland och Östergötland.

I ett pressmeddelande skriver KRAV att 30 procent av de värmländska djuren och nästan lika stor del av jordbruksmarken uppfyller KRAV:s kriterier. Det ger sammantaget Värmland en förstaplats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning för djurhållning och jordbruksmark.

– Värmland ligger högt både när det gäller KRAV-certifierad djurhållning och åker- och betesmarker. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är större, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV, i pressmeddelandet.

KRAV-certifierad odling innebär att råvarorna odlas ekologiskt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Certifieringen innebär dessutom höga krav på djuromsorg, miljöpåverkan och arbetsvillkor. Till exempel finns långtgående krav på utevistelse för djuren.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, säger Jonas Carlberg.

Enligt föreningen är cirka 80 procent av den ekologiska odlingen KRAV-certifierad.

Stora skillnader i landet

Totalt i hela landet är 17 procent av djuren KRAV-certifierade. Den högsta andelen, 30 procent, finns i Värmland följt av Södermanland och Uppsala län.

Bland de län som har lägst andel KRAV-certifierade djur återfinns Blekinge, Kalmar och Norrbottens län som har under tio procent vardera.

Enligt föreningen brukas 16 procent av landets åker- och betesmark med KRAV-godkända metoder. Men även här är skillnaden stor mellan länen. I de bästa länen är andelen med KRAV-godkänt bruk av åker- och betesmark över 20 procent medan andra halkar efter med bara fem till tio procent av åker- och betesarealen.

De län som har störst andel KRAV-godkänd mark är Värmland med 27 procent, därefter följer Östergötland, Gävleborg och Västra Götaland. I botten hittas återigen Norrbotten, Blekinge och Kalmar län med fem respektive sju procent KRAV-godkänd odlings och betesmark.

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!