Indisk IT-ingenjör utvisas – trots jobb och viktig specialkompetens

Hemant Gondane ska utvisas, trots att han har fast jobb och efterfrågad specialkompetens. Foto: Ilias Kotsamboukidis / Epoch Times


Hemant Gondane har bott i Sverige sedan 2014. Han är skötsam och är tillsvidareanställd på företaget Infor Sweden, och hans specialkompetens är efterfrågad. Ändå ska han nu utvisas, på grund av en teknikalitet, i ännu ett fall av vad som nu kommit att kallas ”kompetensutvisning”.

29-årige Hemant, som bor i Linköping, säger att han kom till Sverige, och valde att stanna här, för att han uppfattar Sverige som ett land med låg korruption, rättvisa och hög etik. Han känner att han har bidragit till landet, som en skötsam skattebetalare, och förstår inte varför det inte verkar finnas någon vilja från statens sida att han ska kunna stanna.

– När jag ser att sådana här beslut fattas blir jag orolig för vilken riktning landet är på väg i, säger han.

Anledningen till att Hemant inte får stanna är att han stod utanför arbetsmarknaden under en period, eftersom den anställning han först kom hit för upphörde, och det tog ett tag innan han fick en ny.

Det här har resulterat i att han hamnat mellan två regler – han har varit här för länge för att få förlängt arbetstillstånd, men kan inte heller få permanent uppehållstillstånd, eftersom han enligt reglerna inte har varit här och arbetat tillräckligt länge, och därmed inte anses ha tillräcklig ”anknytning” till Sverige, trots sitt fasta jobb.

– Situationen är inte ovanlig för exempelvis bolag vars konsulter har uppdrag i flera länder samtidigt. Det svenska stelbenta systemet är inte anpassat för hur det ser ut på den globala marknaden för arbetskraft, säger Hemants advokat, Sebastian Scheimann.

Hemant har överklagat Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen, men fått avslag. Nu står hans sista hopp om att slippa utvisning till en överklagan till Migrationsöverdomstolen, men det kan bli svårt att få dem att ta upp fallet, enligt Scheimann.

– Eftersom lagstiftaren inte tar sitt ansvar för att hantera de s.k. ”kompetensutvisningarna” är det upp till rättstillämparen, i sista hand Migrationsöverdomstolen, att leda rättsutvecklingen framåt. Detta innebär att de prövar olika frågor i den takt de kommer upp. Om en fråga redan har beviljats prövningstillstånd så ser det mörkt ut för andra i liknande situation, så som Hemant Gondane, att få prövningstillstånd, säger han till Epoch Times.

Över 500 berörda

Hemant är en av över 500 personer som svarat på en undersökning genomförd av Diversity Foundation, en ickepolitisk organisation som arbetar för en mer inkluderande arbetsmarknad i Sverige. De slutliga resultaten kommer att publiceras i januari, berättar Matthew Kriteman, som är Chief Operations Officer på Diversify Foundation.

– Hemant är i princip definitionen på den sortens arbetskraftsinvandrare som Sverige behöver, inte bara för att han jobbar inom IT, utan för att han är en person som genuint försökt följa lagen.

Kriteman säger att en ingenjör som kompetensutvisades och lämnade landet nekades att komma tillbaka i förra veckan eftersom hans nya ansökan betraktades som en förlängning. Hemants fall visar specifikt hur frågan om ”ny ansökan” och ”förlängning” är ett av många områden som inte löses av en så kallad ”helhetsbedömning”.

– I slutänden handlar det här om Sveriges förmåga att konkurrera på den globala marknaden, och Sveriges varumärke som ett inkluderande och innovativt samhälle, säger han.

Hemants chef på företaget Infor, Thim Otskov, säger att Hemants kunskap och erfarenhet varit en del av företagets verksamhet, som skapat många nya arbetstillfällen i Linköping, och att det vore en förlust för teamet om han tvingades flytta tillbaka till Indien.

– Vi är oroade över den tid det skulle ta att hitta och rekrytera liknande kompetens i Sverige, säger han.

"Rimligt och rättvist"

Hemant driver sitt fall på tekniska grunder, där den viktigaste är att Migrationsdomstolen inte beaktat ett tidigare fall från 2017, där en person som var i en liknande situation som Hemant fick rätt. Men ur ett större perspektiv är han fundersam över hur det svenska rättsväsendet ser på rättvisa.

– Det finns lagar, men allting kan inte specificeras i lagarna. Man måste kunna fatta beslut baserat på universella principer om vad som är rimligt och rättvist, säger han.

De lagar som gäller i Hemants fall skulle skydda utländska anställda från att exploateras, men i fall som Hemants har de i stället blivit skadliga för arbetskraftsinvandrare med viktig kompetens, menar han. Den här sortens fall kan också i förlängningen skada Sveriges goda internationella rykte som ett rättvist och icke-korrupt land.

Hemant, som nu tvingats sätta sig in i den svenska lagstiftningen på området, funderar över om den fungerar, men han är inte heller säker på att fler lagar är lösningen, utan att det är en fråga om att se på saken utifrån ett högre perspektiv.

– Om vi inte har rätt inställning i hjärtat kan folk med dåliga motiv ändå använda lagarna och tolka dem på ett väldigt orättvist sätt, säger han.