Indiens befolkning går om Kinas under 2023

Folkträngsel vid en blomstermarknad i Mumbai. Indien har cirka 1,42 miljarder invånare och förväntas snart passera Kina som världens folkrikaste land. Foto: Sujit Jaisal/AFP via Getty Images


Hälften av världens befolkning bor i Asien, där Kina och Indien tillsammans har över 2,8 miljarder invånare. Tillväxten är dock högst i de allra fattigaste länderna.

FN förutspådde att jordens befolkning skulle nå åtta miljarder i mitten av november, vilket man beskriver som ”en historisk milstolpe i människans utveckling”.

FN:s generalsekreterare António Guterres säger i ett uttalande att ”milstolpen är ett tillfälle att fira mångfald och framåtskridande samtidigt som man får tänka över mänsklighetens delade ansvar för planeten”.

Befolkningstillväxten är enligt FN ”resultatet av förbättringar inom folkhälsa, kost, personlig hygien och medicin”, samt de fortsatt höga födelsetalen i vissa länder.

”Det tog tolv år för jordens befolkning att växa från sju till åtta miljarder men det kommer att ta ungefär 15 år att nå nio miljarder”, vilket ses som ett ”tecken på att den totala tillväxttakten för den globala befolkningen saktar ner”.

"Länder med de högsta födelsetalen tenderar att vara de med lägst inkomst per capita. Den globala befolkningstillväxten har därför med tiden blivit allt mer koncentrerad till världens fattigaste länder, varav de flesta finns i Afrika söder om Sahara”, uppger FN.

Enligt FN:s rapport World Population Prospects 2022 står Asien för hälften av världens befolkning med 2,3 miljarder människor i östra och sydöstra Asien och 2,1 miljarder människor i centrala och södra Asien.

Kina och Indien står för större delen av Asiens befolkning med cirka 1,43 miljarder respektive 1,42 miljarder människor. I rapporten konstateras även att Indien förväntas gå om Kina som världens folkrikaste land nästa år.

Kina avskaffade sin ettbarnspolitik 2016 och höjde födelsegränsen till två barn. Förra året sattes en gräns vid tre barn i ett försök att vända sjunkande födelsetal och föryngra en åldrande befolkning.

Andra folkrika länder är USA (338 miljoner), Indonesien (276 miljoner), Pakistan (236 miljoner), Nigeria (219 miljoner) och Brasilien (215 miljoner), enligt uppgifter från Pew Research Center.