Har vatten minne och kan spegla tankar?


Utan vatten kan ingenting existera – vatten är källan till allt liv på jorden. Ändå funderar vi väldigt lite kring vatten. Men det finns forskning som visar att vatten både har minne och kan fånga bilder och tankar.

Människokroppen består till ungefär 70 procent av vatten, och i dina tårar finns ett minne av hela din varelse. Vattendrag lagrar information om vad varje droppe som finns däri har varit med om, och regnet transporterar information, skriver Life Coach Code. Om olika människor tar varsin droppe från samma bägare med vatten, lämnar varje person ett unikt avtryck på sin vattendroppe. Vatten har också förmåga att fånga upp och minnas strukturen av blommor som doppats i vattnet.

Att förstå det faktum att vi i grunden består av vatten är nyckeln till att blotta universums mysterium.

– Masaru Emoto i ”Vattnets dolda budskap”

I fryst kristallform visar vattnet sin sanna natur bäst.

Vattenkristaller visar vattnets natur

Masaru Emoto var en internationellt erkänd forskare och doktor i alternativ medicin vid Open International University, med examen i humaniora och vetenskap från Yokohama Municipal University i Japan. Han gjorde omfattande studier på vatten över hela världen, och fann att det är i fryst kristallform som vattnet visar sin sanna natur.

För att påvisa att vatten har koppling till individuellt och kollektivt medvetande gjorde Masaru Emoto experiment där vattnet utsattes för positiv och negativ påverkan. Vattenprover exponerades för musik, bilder och nedskrivna ord innan de frystes ner. De prover som utsatts för ordet ”tack” på olika språk, vacker musik och bilder skapade fina kristaller med olika sexkantiga formationer.

Lika vackra kristaller bildades när vattnet välsignades av en präst, men när vattnet exponerades för negativa ord blev kristallerna missformade. Tydligast och vackrast mönster bildades av orden ”kärlek” och ”tacksamhet” oavsett språk. Mönstret i kristallerna förändrades när man bytte ord, bilder, tankar eller musik.

Kan ”heliga” vatten rena sig själva?

Floden Ganges i Indien dyrkas som en ”helig” flod av hinduer, vilka badar och utför ritualer i det heliga vattnet. Vid en hinduisk begravning bränns kroppen och askan strös ut i floden. Ganges är väldigt förorenad, men konstigt nog är det inte så många som blir sjuka av att bada och få i sig vattnet. Det finns teorier om att Ganges har ett självreningssystem, för trots den dåliga fysiska vattenkvalitén visar vattenprover bilder på vackra välmående kristaller. Däremot visar vatten från den förorenade Yodo-floden i Japan, vilken inte dyrkas, monsterliknande formlösa kristaller.

Den heliga floden Ganges har vackra välmående vattenkristaller trots att den är svårt förorenad.

Pseudovetenskap säger kritiker

Frågan om vatten kan samla på sig information är en fråga som forskare tvistar om. Redan på 80-talet hävdade Jacques Benveniste att vatten fångar upp och kan minnas energier. Doktor Wolfgang Ludwig har visat att föroreningar kan lämna ett negativt vibrerande avtryck i dricksvatten, som stannar kvar efter att gifterna tagits bort.

Kritiker hävdar dock att forskning om vattens förmåga att minnas och samla information är pseudovetenskap. I tidigare intervjuer svarade Masaru Emoto att nuvarande vetenskap existerar i en tredimensionell värld medan vattnets värld är multidimensionell. Han trodde att vattenkristallerna finns i den fjärde och femte dimensionen.

 

Den vilda tjuren galopperar ut på gatan från rodeon – se när cowboyen griper in

Slav under kommunismen