Friskola hade avtal om islamsk lag


Vetenskapsskolan i Göteborg har tidigare fått hård kritik. Nu visar det sig att man tidigare har haft ett ägaravtal som påstås föreskriva att islamsk lag gäller i verksamheten. Det avslöjar Sveriges Radios Kaliber.

Skolan har återkommande fått kritik för att man bland annat i undervisningen haft religiösa inslag trots att man ska vara en icke-konfessionell skola. Samtidigt har ägaren tidigare förnekat att man driver en religiös skola.

Magnus Ranstorp, expert på våldsbejakande extremism vid Försvarshögskolan, ser allvarligt på det hela.

– Nej, jag kände inte till det här avtalet, men det stärker ju bara caset mot skolan. Att det strider mot skollagen och läroplanen och den värdegrund vi har i det svenska samhället, säger han till radiokanalen.

Vetenskapsskolan är en friskola och har omkring 400 elever från förskoleklass till årskurs 9. I somras kom Försvarshögskolan ut med rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism”. I den framkommer det att skolans ägare och huvudman, Abdel-Nasser El Nadi, har starka kopplingar till den jihadistiska och extremistiska miljön i Sverige.

Skolan har återkommande fått hård kritik från Skolinspektionen, bland annat för att man under en lektion som särskilt lärde ut att tjejer skulle ha slöja och inte vara offentliga. Vid en inspektion framkom att undervisning i modersmål på arabiska gavs även till elever som hade andra modersmål. Epoch Times har tidigare skrivit om detta.

Kaliber avslöjar uppgifter i ett gammalt aktieägaravtal där det står att endast personer med rätt egenskaper enligt islamisk lag har rätt att äga aktier i bolaget. Vidare står det att ledningen i arbetet ska etableras enligt ”den islamiska rättens grunder”.

En tidigare ägare har skrivit i en domstolsinlaga från 2015 att detta betyder att det är den islamiska traditionen som har företräde när det gäller skolans värdegrund. Bland annat gäller detta frågor om att bära slöja och att flickor och pojkar inte ska bada tillsammans.

Enligt Magnus Ranstorp ska inte sådant få förekomma.

Samtidigt säger en av skolans rektorer, Sven-Erik Berg, att man har åtgärdat kritiken efter Skolinspektionens kritik. Vidare säger han att avtalet inte har påverkat skolans verksamhet och menar att skolan vilar på läroplanen och skollagen.

Abel-Nasser El-Nadi säger till radiokanalen att det som nämns om islamisk lag gäller inte hur man bedriver undervisningen. Han säger också att avtalet inte heller längre gäller eftersom det är han som numera är ensam ägare.