Förslag till Lex ”Lilla hjärtat” presenterades idag
Socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Idag presenterade regeringens utredare sina förslag för Lex Lilla hjärtat. Syftet med utredningen är att förtydliga och förstärka principen om barnets bästa så att det som hände Lilla hjärtat aldrig händer igen.

Efter Lilla hjärtats tragiska död för drygt ett år sedan, tillsatte regeringen en utredning för att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

– Vi behöver en bättre och tydligare lagstiftning för att se till att det som hände Lilla hjärtat inte händer igen. Nu ska utredningens förslag skickas på remiss och sedan ska vi ta fram de skärpningar som behövs, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande

Bland annat föreslås lagen skärpas kring vad som ska krävas för att en pågående LVU-vård ska kunna upphöra. En socialnämnd ska inte få besluta om att vården ska upphöra om inte omständigheterna som föranledde omhändertagandet förändrats på ”ett varaktigt och genomgripande sätt”.

Enligt ett annat förslag ska socialnämnden kunna kräva att en förälder eller vårdnadshavare lämnar drogtest vid umgänge med barnet och inför en ny vårdnadsprövning. Socialnämnden föreslås även få en ökad uppföljningsskyldighet efter avslutad LVU-vård.

I promemorian föreslås också att socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs. Överflyttning av vårdnaden kan skapa bättre förutsättningar för stabilitet och kontinuitet för barnet.

Samtidigt föreslås lagbestämmelserna skärpas om så kallat flyttningsförbud. Socialnämnden ska enligt förslaget bli skyldig att alltid överväga det.

Förslagen kommer nu att skickas ut på remiss till myndigheter, kommuner, regioner och organisationer runt om i landet.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: