Flera larm om trängsel i kollektivtrafiken
Från flera håll har det ropats om trängsel på bussar och tåg. Arkivbild. Foto: Ali Lorestani/TT


För mycket folk på bussar och tåg – under veckan har det kommit flera larm om trängsel kollektivtrafiken som riskerar att coronaviruset sprider sig. Nu försöker trafikbolagen på nytt få folk att hålla avstånden eller färdas på andra sätt.

Från olika håll i landet kommer rop om trängsel i kollektivtrafiken. Orust, Skövde, Uppsala, Skellefteå och Göteborg – resenärer har tyckt att det blir för trångt och för nära. I våras var gymnasieskolor och universitet stängda, och många arbetade från hemmet. Nu är det fler som reser när skolorna öppnat, och kanske har några som jobbar också återvänt till sina arbetsplatser.

– Det har varit mycket resenärer den här veckan och förra veckan, berättar Henrik Kjellberg, presskommunikatör på Västtrafik.

Göteborg har högsta passagerarantalet, och det har kommit rapporter därifrån om trängsel.

– Även uppåt Västkusten och inåt landet har det rapporterats om att det är trångt.

Extra avgångar

Han berättar att Västtrafik försöker göra det som går för att minska trängseln.

– Vi har satt in ett 40-tal extra avgångar, och vi har också informatörer ute som försöker hjälpa kunder så de hittar rätt, exempelvis genom att berätta om extra avgångar.

Han förklarar att det ofta blir trångt i kollektivtrafiken varje år just runt skolstarten – det är så många som måste finna sin nya väg till skola och jobb. I år är det extra besvärligt med pandemin.

– Det tar ett tag innan resandet blir stabilt, säger Henrik Kjellberg.

Klagomål om trängsel kommer också från bland annat Skellefteå, Karlsborg och Hjo.

I Stockholm vill inte Storstockholms lokaltrafik (SL) kommentera eventuella larm om trängsel i samband med skolstarten. Men på SL:s hemsida framgår att resenärer fortfarande uppmanas att gå eller cykla i stället för att åka kollektivt. De som måste resa uppmanas också att välja andra tider än rusningstid.

250 trängsellarm

I Uppsala rapporterar SVT Uppsala om 250 larm om överfulla bussar på bara en vecka i samband med skolstarten. Upplands lokaltrafik (UL) försöker göra det som går för att minska trängseln, berättar presschefen Helena Klange för SVT. Men 250 larm under en vecka ska jämföras med 30 000 avgångar per vecka, tycker hon.

– Så å ena sidan är 250 ganska få, å andra sidan har jag all respekt för dem som reser samma tid varje morgon och tycker att det är för mycket folk. Vi gör vad vi kan men det räcker inte, säger hon.

Nu måste fler turer sättas in. UL har hyrt in extra bussar och satt in drygt 20 extraturer.

– Vi får försöka fördela om trafiken ännu mer och fortsätta vädja till resenärerna att undvika de tider på dygnet då det är mycket folk i rörelse, säger Helena Klange till SVT.

(Johanna Cederblad/TT)

Fakta

Folkhälsomyndighetens råd

(TT)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 13 juni innebär att ansvaret för att minska trängsel ligger på kollektivtrafikbolaget.

"För att undvika spridning av covid-19 bör de verksamheter som sköter kollektivtrafik och allmänna färdmedel:

se till att trafiken körs i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel

begränsa antalet passagerare per fordon

informera sina passagerare om hur de kan minimera risken för smittspridning".

 

Men den som reser har också ett ansvar. De allmänna råden till resenärer lyder:

"I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en plats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel".

Källa: Folkhälsomyndigheten