Fetma kan gynna äldres överlevnad

Maria Burman på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet konstaterar i sin avhandling att fetma kan vara bra för äldres överlevnad. Foto: Mattias Pettersson


Fetma gynnar överlevnaden bland äldre, och till och med svår fetma tycks fördelaktig. Undernäring och låg vikt är däremot problem som kan leda till döden bland de allra äldsta, visar en färsk avhandling från Umeå universitet.

Bland befolkningen i allmänhet anses övervikt och fetma vara hälsoproblem man behöver ta itu med. Men doktoranden i geriatrik, Maria Burman vid Umeå universitet, har i sin avhandling funnit att för äldre kan fetma faktiskt vara gynnsam, och att undernäring är ett långt allvarligare hot mot deras liv och hälsa. Hon trycker i ett pressmeddelande på vikten av att göra riskbedömningar bland de äldre för att förhindra undernäring och viktnedgång, som kan medföra stor risk för att de avlider.

Genom att bland annat studera undernäring och fetma hos 800 hemmaboende personer över 85 år i Västerbotten och finska Österbotten, fick hon fram resultat som visar att undernäring och lågt bmi (kroppsmasseindex: anger förhållandet mellan längd och vikt) innebär en förhöjd dödsrisk medan ett högre bmi leder till en minskad risk att dö.

Fetma och undernäring

– Bland personer som var 85 år och äldre var ett BMI 24,7, eller mer, vilket motsvarar övervikt och fetma, kopplat till en lägre risk att dö jämfört med de som hade ett BMI som var under 22.2. Om man tittar på de som hade ett BMI som var 28 eller mer så hade de 25 procents lägre risk för att dö jämfört med de som hade ett BMI under 22,2, säger hon till Epoch Times.

Det finns tecken på att fetman har ökat mellan 2000 och 2015 men att undernäringen trots det inte har minskat. Det var inte ovanligt med dålig näringsstatus trots normal eller till och med hög vikt, vilket belyser behovet av att göra riskbedömningar och inte förlita sig enbart på kroppskonstitutionen.

Resultaten styrks av en annan studie som redovisas i avhandlingen: – Bland personer som var 65 år och äldre på särskilda boenden i Sverige så hade de med fetma i olika grader mellan 20-38 procents lägre risk för död jämfört med de som var normalviktiga. Även de med övervikt hade en lägre risk (26 procent), säger hon.

Högre bmi bättre

Högre bmi var bra för överlevnaden för såväl personer med normal nutritionsstatus som de med risk för undernäring liksom delvis de som klassades som undernärda. Maria Burman anser att det, i takt med att allt fler blir allt äldre, är viktigt att förbättra kunskaperna om hur man ska hantera hälsan högt upp i åldrarna. Hon konstaterar att det är av avgörande betydelse att de äldre får i sig tillräckligt med näring, medan övervikt inte är lika mycket att oroa sig för.

– Det är dock viktigt att vara medveten om att vi i studierna inte kan säga något om orsaken till att dessa samband ses, och att de gäller för de populationer som studerats, säger Maria Burman.

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!