FHM skärper rekommendationerna
Skärpta föreskrifter gäller nu i hela landet för att minska risken för smittspridning. Foto: Sofia Drevemo/Epoch Times


Folkhälsomyndigheten har tagit fram striktare rekommendationer för handeln och andra verksamheter inför de kommande helgerna. Nya råd gäller också inom kollektivtrafiken och för återgång till arbete och skola.

Inför återgången till arbete och skola kommer Folkhälsomyndigheten, FHM, att ta fram en nationell riktlinje för användning av munskydd i kollektivtrafik under rusningstid på vardagar. Detta gäller från den 7 januari.

Kollektivtrafiken ska informera om kravet på munskydd och även tillhandahålla gratis munskydd till dem som inte har själva.

Skärpta föreskrifter gäller nu i hela landet för att minska risken för smittspridning. Dessa ersätter de lokala råden.

Åtgärder mot trängsel

Ökade restriktioner gäller för restauranger från och med 24 december. Max antal vid varje bord blir fyra personer. Det innebär att större sällskap delas upp på flera bord.

För att undvika trängsel i den kommande mellandagshandeln har myndigheten uppmanat butikerna att inte locka med lågpriser.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson/Folkhälsomyndigheten

Dessutom rekommenderas olika verksamheter att sätta ett max antal besökare som samtidigt får vistas i lokalerna. Detta gäller från 23 december och omfattar bland annat butiker, köpcentra och träningsanläggningar.

Antalet tillåtna personer bör sättas utifrån lokalens storlek, möblering och ventilationsmöjligheter.

– Vi har haft en nära dialog med Svensk Handel och Fastighetsägarna. Det är viktigt att komma ihåg att många sköter sig väldigt bra och har säkra miljöer. Men vi tror att dessa skärpta råd kan ge en ytterligare dämpande effekt på smittspridningen i det kritiska läge som vi nu befinner oss i inför helgerna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Sedan tidigare finns allmänna råd om hur verksamheter ska informera, skylta och sätta avståndsmarkeringar i lokalerna.

FHM avråder från att besöka verksamheter vid trängsel och istället skjuta upp sitt besök till ett bättre tillfälle.

Kommuner och regioner rekommenderas att stänga icke nödvändiga verksamheter, såsom badhus, bibliotek, länsmuséer och öppna förskolor. Detta har redan gjorts på flera orter. Rekommendationen gäller fram till den 24 januari.

Träningsanläggningar utomhus

Folkhälsomyndigheten menar att eftersom motion är viktigt för folkhälsan bör detta prioriteras även under pandemin.

Med tanke på att smittspridningen är lägre utomhus bedömer FHM att träning utomhus kan hållas igång förutsatt att anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, liksom att FHM:s föreskrifter och allmänna råd följs. Det är kommunen och den regionala smittskyddsenheten som gör dessa bedömningar.

Inför den kommande skolstarten har FHM beslutat att distansundervisning för gymnasieskolorna förlängs till och med 24 januari.

Stickprovsundersökningar

Fem stickprovsundersökningar har under året gjorts i landet för att uppskatta förekomsten av covid-19. I början av december testades 2 983 slumpvis utvalda personer. Av dessa visade proverna att 0,7 procent hade eller nyligen hade haft en infektion med viruset. Av deltagarna hörde 790 personer hemma i Stockholm och 1,0 procent visade positivt för viruset.

Med hjälp av stickprovsundersökningar i april respektive maj gjorde Folkhälsomyndigheten uppskattningen att 0,9 procent respektive 0,3 procent bar på viruset. Även under hösten gjordes två stickprovskontroller och både i augusti och september visade inga av de utvalda personerna positivt för SARS-CoV-2.

Till skillnad från i våras visar resultaten från undersökningen i december jämförbara nivåer mellan Stockholm och övriga landet.

FHM påminner om att ansvaret att begränsa smittspridningen fortfarande först och främst är individens.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

rekommendationer

Träningsanläggningar utomhus kan fortsätta hålla igång en säker verksamhet

Från och med 23 december: Verksamheter bör ange max antal besökare

Från och med 24 december: Max fyra personer per bord på restaurangerna

Från och med 7 januari: Munskydd i kollektivtrafik under rusningstid

Till och med 24 januari: Icke nödvändiga verksamheter bör stängas

Till och med 24 januari: Fortsatt distansundervisning för gymnasieelever