Andersson kan få leda rådgivning till IMF
Finansminister Magdalena Andersson (S) föreslås som ny ordförande i IMF:s högsta rådgivande organ IMFC. Foto: Amir Nabizadeh/TT


Finansminister Magdalena Andersson (S) föreslås som ordförande i Internationella valutafondens (IMF) högsta rådgivande organ IMFC, den internationella monetära och finansiella kommittén. Väljs hon blir det ett uppdrag vid sidan av jobbet i regeringen.

– Jag är mycket hedrad över det stöd jag har fått från mina europeiska kollegor, säger Andersson på en pressbriefing om nomineringen.

Hon har nominerats av EU:s finansministrar.

– Om jag blir vald sätter det här Sverige på kartan, den senaste europén som hade det här uppdraget var Gordon Brown 2007 (brittisk finansminister), säger Andersson.

Hon tror också att det kommer att bli lättare att få gehör för den politik som hon för fram när hon agerar som svensk finansminister, det vill säga när hon inte sitter i kommitten.

I december avgörs det om hon får posten, men hon fortsätter som finansminister eftersom det är en förutsättning för att kunna ha den. Uppdraget innebär att leda de två möten som hålls varje år i IMFC, i samband med Valutafondens möten i Washington.

– Jag har en ganska rejäl arbetskapacitet, säger finansministern om förmågan att hinna med.

För närvarande har Sydafrikas centralbankschef posten.

I IMFC sitter finansministrar eller centralbankschefer som representerar de 189 medlemsländerna i Valutafonden.

(TT)