Akut brist på elförsörjning hotar Stockholm
Redan hösten 2019 finns det risk att man kan neka elanslutningar på grund av elbrist. Foto: Epoch Times-arkivbild


Tidigare har Svenska kraftnät uppgett att delar av Sverige kan drabbas av elbrist på grund av växande städer, nya industrier och elektrifiering av samhället. I en debattartikel i SvD Näringsliv skriver Ellevio att man redan till hösten 2019 inte kommer att kunna ansluta alla som vill ha el.

Storstadsregionerna, framför allt Stockholm, står inför en akut situation vad gäller elförsörjningen.

”Historiskt akut läge”

– Vi befinner oss i ett historiskt akut läge. Vi kommer helt enkelt inte kunna ansluta alla i Stockholm som vill ha el de närmsta åren, och det finns risk att vi tvingas neka anslutningar redan under hösten 2019, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio, i ett pressmeddelande.

Den befintliga nätkapaciteten räcker helt enkelt inte till. Det är svårigheter att transportera elen från platsen där den produceras till de platser där man efterfrågar mest el.

Johan Lindehag och Kenneth Johansson, chef för Ellevios regionnät i Stockholm, skriver i debattartikeln att kraftvärmebolaget Sthlm Exergy nyligen meddelade att el som kommer från kraftvärme inte längre är ekonomiskt hållbar. Man kommer därför att bli tvungen att minimera energiproduktionen. Orsaken som man anger är en ny skatteavgift som regeringen aviserade i sin vårproposition.

Efterfrågan på el i Stockholm ökar eftersom staden växer. Samtidigt är nya stadsdelar, infrastruktursatsningar, elbilar, företagsetableringar och så vidare beroende av elförsörjning.

Föreslår fyra politiska åtgärder

Lindehag och Johansson föreslår fyra politiska åtgärder för att lösa den akuta situationen:

Den första är att elnätsbolagen måste ha rimliga ekonomiska förutsättningar och även långsiktiga spelregler för att kunna investera i nödvändiga förbättringar vad gäller elnätet.

Man vill också ha kortare tillståndsprocesser för ny elnätkapacitet.

Samtidigt vill man att lokal kraftproduktion måste få rimliga förutsättningar.

Man vill också utveckla arbetet inom energiöverenskommelsen så att det inkluderar elnäten där fokus ligger på att säkerställa de långsiktiga villkoren som möter samhällsutvecklingen.

”Energiföretagen har, liksom Svenska kraftnät, arbetat hårt för att förmedla allvaret i situationen till både lokala politiker, regeringen och oppositionen. Lokalt är de flesta politiska representanter införstådda, men på riksnivå måste både regeringen och oppositionen adressera den svåra kapacitetsbristen på ett tydligare och kraftfullare sätt”, skriver Johan Lindehag och Kenneth Johansson.