2017 var ett rekordår för bostadsbyggande
Fridensborgsvägen i Solna. Foto: Wikimedia Commons


2017 uppgick det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad till hela 51595 lägenheter, skriver SCB, Statistiska Centralbyrån, i ett pressmeddelande.

Förra året färdigställde man 48227 bostadslägenheter i nybyggda hus, vilket är 14 procent fler än 2016. Det är också det högsta antalet lägenheter sedan 1992. Man gjorde också även 3368 ombyggnationer i flerbostadshus.

49 procent av lägenheterna är hyresrätter och 51 procent är bostadsrätter. Regionalt skiljer det sig åt. I Stockholmsområdet är sju av tio lägenheter i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt. I Malmöområdet är sex av tio lägenheter hyresrätter.

Hälften av lägenheterna byggdes i landets tre största städer.

Örebro är det län där man färdigställde flest nybyggda lägenheter per tusen invånare. Det län där man byggde minst antal lägenheter är Västernorrland.

Den vanligaste typen av lägenheter i flerbostadshus är 2 rum och kök, det vill säga hela 13000 lägenheter färdigställdes förra året.

2350 studentlägenheter färdigställdes under 2017 med 1933 lägenheter för äldre och funktionshindrade färdigställdes.  

Samtidigt påbörjade man under 2017 rivningar av totalt 449 lägenheter i flerbostadshus. Det är det lägsta antalet rivna lägenheter sedan man började föra statistik 1949. Cirka 80 procent av de lägenheter som man började riva under 2017 rev man för att bereda plats för nya bostäder.