0-covid och miljoner döda | Kinaexpertens kommentarDet kinesiska kommunistpartiet införde 0-covid policyn för tre år sedan, vilket betydde att de skulle eliminera allt coronavirus genom brutala metoder. Allt detta har visat sig vara ett stort misslyckande, pandemin i Kina har aldrig kunnat bromsas. Efter att regimen plötsligt hävde alla restriktioner och öppnade landsgränserna har antalet smittade och döda stigit till rekordhöjd. En organisation utanför Kina uppskattar antalet döda till minst 2 miljoner.

Man Yan Ng är en erfaren Kinaexpert som bland annat har talat i Sveriges riksdag och andra europeiska parlament. Han växte upp i Hongkong, studerade i Sverige och bor sedan många år i Tyskland. Man Yan Ng har arbetat som chef för såväl den kinesiska som den globala marknaden på ett internationellt företag. Denna bakgrund har gett honom en både bred och djup förståelse av många av dagens brännande nyhetshändelser.