Kommentar: Centralbanksstyrda digitala valutor?
Christine Lagarde, chef för europeiska centralbanken, och Jerome Powell, amerikanske centralbankschefen, vid ett möte i Buenos Aires 2018. Foto: Eitan Abramovich/AFP via Getty Images


De senaste veckorna har den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell och Christine Lagarde, ordförande i Europeiska centralbanken, uttalat sig om sannolikheten för att digitala valutor ska implementeras de närmaste åren.

De positiva argumenten för implementering av digitala valutor har förklarats tydligt av centralbankerna – mer transparens, enkel användning och lägre kostnader.

Ersätter inte kontanter

Europeiska centralbanken (ECB) har uttalat sig om att ”en digital euro skulle garantera att medborgarna i euroområdet även fortsatt kan ha kostnadsfri tillgång till en enkel, allmänt accepterad, säker och betrodd betalningsmetod”.

Den digitala euron skulle dock inte ersätta kontanterna enligt ECB.

– Eurosystemet kommer fortsatt säkerställa att man har tillgång till eurokontanter i hela euroområdet. En digital euro skulle ge ytterligare ett val av betalningsmetod och göra det enklare att betala, och därmed bidra till finansiell inkludering vid sidan av kontanter, säger ECB.

I USA efterfrågar många en digital dollar för att kunna konkurrera med den kinesiska yuanen. Den amerikanska dollarn är emellertid redan världens reservvaluta och de flesta betalningarna och transfereringarna sker redan elektroniskt.

Euron är världens näst mest använda valuta och den används mestadels för elektroniska transfereringar. Man kan säga att den amerikanska dollarn och euron redan är ”digitala”.

Risker

Varför skulle vi då behöva oroa oss över centralbanker med ”digital valuta”? Det finns ett antal risker som bör betänkas.

Första frågan gäller den personliga integriteten. Centralbanken skulle kontrollera nästan alla transaktioner i en valuta och ha all information om hur avsättningar och besparingar görs. En gradvis implementering av en centralbanksstyrd digital valuta skulle därmed innebära betydande risker för den privata integriteten.

Den största risken med en digital valuta är emellertid att den ger obegränsad makt till centralbankerna att öka penningmängden och styra medlen. Den digitala valutan skulle ta bort bankernas funktion som mellanhänder i penningpolitiken. Dessa ”bromsar” är väsentliga för att begränsa inflationen och alltför stor statlig kontroll av ökandet av penningmängden.

Den digitala valutan skulle inte bara öppna dammluckorna för mycket större ökning av penningmängden, utan också förstöra alla mekanismer som förhindrar att nya pengar helt absorberas av politiska åtgärder och eroderar köpkraften från människors löner.

Kontroll

En centralbanksstyrd digital valuta skulle vara en dröm för statliga planerare. Valutan vore det ultimata verktyget för att beslagta förmögenhet och ge staten full kontroll över ekonomin. När banker och kreditmekanismer isoleras från penningpolitiken ökar risken för inflation och urholkning av köpkraften i valutan kraftigt.

Man må invända att centralbankerna är oberoende och att detta oberoende hindrar regeringen från att ta obegränsade risker. Dessvärre blir centralbankernas självständighet alltmer ifrågasatt. Penningpolitiken har gått från att vara ett verktyg för strukturella reformer till ett verktyg för att undvika dem.

En digital valuta vore en bra tanke om centralbankerna inte hade makten att öka penningtillgången, om de hade tydliga och obrytbara regler och att godtyckliga åtgärder var omöjliga.

Det enda sättet på vilket en digital valuta skulle kunna fungera för sparare och verkliga löner är om det fanns tydliga bevis på att valutan inte skulle kontrolleras av centralbankerna och att statens allt större kontroll av ekonomin kunde tyglas.

Som världen ser ut idag borde vi inte diskutera verktyg som kan ge ännu mer makt och kontroll över ekonomin, löner och sparande till staten.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info:

 

Fakta

Digitala valutor

– Valutor som bara existerar i elektronisk form och bara kan användas via datorer och mobiltelefoner mm.

– Valutorna kräver inga mellanhänder och är därför ofta det billigaste sättet att handla med valutor.

– Kryptovalutor som Bitcoin är en form av digital valuta.

– Flera centralbanker i världen har planer på att införa digitala valutor

– Sveriges riksbank startade 2017 en utredning om att införa en digital centralbanksvaluta, så kallad e-krona. Något beslut har ännu inte tagits.

Källor: Investopedia och Sveriges riksbank