Yttrandefriheten krymper – Kina hotar mest
Den välkände författaren ian McEwan anser att Kina är det land i världen som utgör störst hot mot yttrandefriheten - och därmed alla andra friheter. (Foto: Uriel Sinai /Getty Images)


Kina är det största av världens alla hot mot yttrandefriheten. Det påstod nyligen den brittiske författaren Ian McEwan.

McEwan poängterar i en artikel på DN Kultur* att yttrandefriheten är det demokratiska samhällets grundsten, och en förutsättning för alla andra friheter. Kan vi inte utbyta tankar och information kan vi inte utveckla någon annan form av frihet. Men friheten attackeras från många håll, av såväl politiska som religiösa och ickereligiösa krafter. ”Det är aldrig bekvämt, särskilt inte för auktoritära makter, att ha en massa yttrandefrihet som flyter omkring” skriver McEwan.

När det kalla kriget hade tagit slut och några av världens murar hade rasat hoppades många på en fortsatt spridning av frihet och demokrati, men de senaste åren har dessa begränsats kraftigt. McEwan hänvisar till en studie av Carnegie Endowment 2014 som visade att de tre föregående åren hade 60 av världens länder ”stiftat eller lagt fram lagar som kringskär verksamheten för tusentals organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.” 96 länder hade vidtagit åtgärder mot icke statliga organisationer och deras finansiering.

Han nämner en lång rad länder där organisationer attackerats och journalister och regeringskritiker mördats och begreppet ”utländska agenter” nyttjas flitigt för att misstänkliggöra personer. Trakasserier, hot, demonisering och byråkratiska pålagor används, utöver lagstiftning. På Amnesty International talar man om en global våg av begränsningar av de mänskliga rättigheterna.

”Där övervakar staten yttrandefriheten i industriell skala…”

McEwan pekar ut ”halvauktoritära regimer” i Azerbadjan, Kambodja, Etiopien, Venezuela och Ryssland, liksom ”relativt demokratiska” i Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Honduras, Indonesien, Kenya, Nicaragua och Peru som negativa för friheten i världen. Men överst på denna föga smickrande lista tronar det kommuniststyrda Kina. ”Där övervakar staten yttrandefriheten i industriell skala, långt bortom George Orwells vildaste drömmar.” Detta är särskilt oroande när det stora landet nu gör anspråk alltmer av den globala spelplanen.

McEwan hävdar att den kinesiska regimens censur av internet, för vilken den ska ha anställt 50 000 byråkrater, har uppnått en ”en nivå av tankeförtryck som saknar motstycke i historien”. I ett styrdokument från kommunistpartiet anges vad som är ”falska ideologiska trender, ståndpunkter och aktiviteter”. Han tycker det är ”nedslående i sitt rutinmässiga sätt att avfärda allt vi värnar om för att den fria tanken ska blomstra”. Här kan det påpekas att detta tankeförtryck medfört att Kina behöver stjäla innovationer från andra länders fritt tänkande ingenjörer, för att få sin ekonomi att växa.

Enligt kommunistpartiets dokument har Kinas öppnande mot världen inte varit positivt. Istället har det ”infekterat oliktänkande kinesiska medborgare med negativa värderingar från väst”. De skadliga idéerna handlar om demokrati, civilt samhälle, journalistik av västlig typ och att Maos och kulturrevolutionens misstag som underminerat Kinesiska kommunistpartiets auktoritet.

”Då skulle ingen kunna höra medborgarnas kvävda rop på hjälp.”

McEwan avslutar dock hoppfullt och konstaterar att det under de senaste 50 åren sannolikt funnits mer yttrandefrihet, tankefrihet och kunskapsfrihet än under någon annan epok i den kända historien. ”Världens alla författare, läsare, förläggare, boktryckare, bokförsäljare, agenter – hela det globala litterära samfundet – kommer aldrig, det är jag säker på, att låta den friheten dö.”

Det har han förhoppningsvis rätt i. Men då måste vi kämpa för friheten och få med Kina på båten. Annars kommer det stora landet att sjunka av sin egen tyngd, och det riskerar att dra med sig många andra ner i djupet. Då skulle ingen kunna höra medborgarnas kvävda rop på hjälp.

 

Fotnot: *Ian McEwans artikel baseras på ett tal han höll vid 40-årsfirandet av Bok- och biblioteksmässans i Göteborg, i september.