Strida utan förluster en konst i krig
Sun Bin ättling till Sunzi, författaren till “Krigskonsten”. (Illustration: Wang Shuang-K'uan /Epoch Times)


Boken ”Krigskonsten” skrevs av Sunzi (född 535 f. Kr) och spreds från Kina ut över världen. Den handlade inte bara om att vinna en strid, utan teorierna i boken gav insikter om livets verkliga mening. När Sunzis ättling Sun Bin (född 316 f. Kr) levde, fanns inga exemplar av boken kvar. Ändå kom bokens innehåll att rädda honom från fara och förräderi.

I en dalgång i östra Kina undervisades Sun Bin och hans vapenbroder Pang Juan i unga år av eremiten och daoisten Guiguzi. Den här mästarens var inte bara specialist på militär strategi, utan även på spådomar, retorik och personlig kultivering.

Mästaren hade spått att Pang, som alltid var ambitiös, behövde bli lojalare mot Sun. Om han misslyckades med det skulle han dö av tusen pilar.

Efter en tids undervisning begav sig Pang iväg för att tjäna den mäktiga staten Wei. Han ville göra sig ett namn som en enastående general och hade glömt Guiguzis spådom.

Sun Bin studerar en gömd klassiker

Medan Pang Juan var i färd med att skaffa sig berömmelse och ära, blev Sun Bin kvar hos mästaren i den avlägsna dalen. Det var först då som Guiguzi avslöjade att han ägde boken ”Krigskonsten”. Det var den manual i militär strategi i 13 delar som Suns förfader Sunzi hade skrivit. Den åldrade eremiten hade bevarat en kopia.

Guiguzi sade att den som bemästrade läran i “Krigskonsten” skulle kunna lägga världen för sina fötter. Mästaren ansåg att Pang Juan inte hade den karaktär som krävdes för att besitta sådan kunskap, men den skulle vara säker i Suns händer. På tre dagar hade Sun lärt sig texten utantill.

Det var dags för Sun Bin att ge sig av och förena sig med Pang Juan i staten Wei. Guiguzi varnade honom. Endast genom att tjäna hemlandet Qi skulle han vinna storhet.

Ett mörkt hjärta

Sun Bin hade knappt anlänt till Wei förrän Pang Juan började motarbeta honom. Pang ville lära sig hemligheterna som Sun hade studerat hos Guiguzi i hans frånvaro. Han konspirerade mot Sun Bin och fick kungen att tro att han var en förrädare. Sun dömdes till döden, men Pang bad då om nåd för honom, och i stället skars Suns knäskålar bort, och hans ansikte tatuerades, vilket för alltid märkte honom som en förrädare.

Sun trodde först att Pang hade räddat honom. Han började skriva ner “Krigskonsten” för att återbetala den skuld han trodde sig ha till honom. Men tack vare en tjänare som stod på hans sida fick Sun reda på broderns ondska. Så han låtsades vara galen, brände det han skrivit och lyckades senare fly till staten Qi.

En okänd konstnär under Mingdynastin målade Sun Bin. Bild: Public Domain ”Krigskonsten” upptäcktes i Yinqueberget, Linyi, Shadong år 1972. Bambun som den är skriven på daterades till andra århundradet f. Kr. Foto: CC BY-SA3.0

En okänd konstnär under Mingdynastin målade Sun Bin. (Bild: Public Domain)

En strategs återkomst

Pang Juan, som inte visste om att Sun hade flytt, fortsatte att vinna segrar för sin stat. Till sist möttes de två i en strid där Pang blev besegrad. Kort därefter möttes de igen, och då slog Guiguzis spådom in.

Kvällen innan striden flyttade Pang sina styrkor genom passet Maling. Han såg att träd hade fällts för att sakta ner honom och blev upprymd av tanken på att fienden fruktade honom. Ett träd hade dock fått stå kvar, fast med barken avskalad. Där fanns åtta tecken inristade men de var oläsliga i mörkret. Pang tände en fackla och såg texten: ”Pan Juan ska möta döden under detta träd”.

Precis då sköt tiotusen bågskyttar från Sun Bins armé, som legat gömd bland kullarna. Orden blev verklighet.

Sun Bin närmade sig den döende Pang, som förbannade sig själv för att han inte hade dödat Sun tidigare. Innan Sun hann säga något hade Pang Juan dragit sitt svärd och begått självmord.

Ödmjuk seger

“Krigskonsten” ser krigföring som ett nödvändigt ont, vilket bör hanteras rent kirurgiskt, och så beslutsamt som möjligt. Sunzi lärde ut stoisk effektivitet, att inte fästa sig vid tillfälliga framgångar och motgångar.

På det här sättet löste de bästa befälhavarna enkelt sina konflikter.

“Följaktligen ger segrarna honom varken visdomsrykte eller beröm för mod. Han vinner sina slag genom att inte göra några misstag”, skrev Sunzi.

1972 hittades “Krigskonsten” nedtecknad på bitar av bambu vid Yinque-berget, Linyi, Shandong. Bambun daterades till andra århundradet f.Kr.

”Krigskonsten” upptäcktes i Yinqueberget, Linyi, Shadong år 1972. Bambun som den är skriven på daterades till andra århundradet f. Kr. Foto: CC BY-SA3.0

”Krigskonsten” upptäcktes i Yinqueberget, Linyi, Shadong år 1972. Bambun som den är skriven på daterades till andra århundradet f. Kr. (Foto: CC BY-SA3.0)

Förutom att förråda sin studiekamrat ignorerade Pang Juan sin mästare. Pang var fäst vid den ära och berömmelse som generalsgraden gav honom. Han var självsäker och paranoid, vilket fick honom att vända sig mot sin svurne bror Sun Bin.

“Krigskonsten” skulle ha beskrivit de två lärjungarna så här: ”Sålunda är det i krig så, att den segrande strategen söker strid först efter att segern är vunnen, medan den som är förutbestämd att besegras strider först och därefter söker segern.”

Trots alla förorätter Pang Juan hade begått mot Sun Bin, hyste Sun inget agg mot honom. Efter att ha anförtrott ”Krigskonsten” till myndigheterna i Qi, återvände Sun till vildmarken och bosatte sig i avskildhet. Han gick i sin förfaders fotspår och skrev där ”Sun Bins militära strategi” en kompletterande text till ´Krigskonsten`.

 

Mer att läsa

Tre order och fem förklaringar (三令五申)

Tian Jis hästkapplöpning (田忌賽馬)