Gladare anställda ger bättre resultat - 5 tips till chefen
Medarbetare som trivs på jobbet motiveras att leverera mer och bättre. (Foto: Pixabay)


En bra arbetsmiljö där anställda känner att de blir lyssnade på och tagna på allvar från sina chefer medför att de jobbar mer och bättre.

Delaktiga medarbetare känner sig gladare och en glad medarbetare presterar mer. Enligt forskning från HR-företaget Globoforce, så når en glad medarbetare sina mål 31 procent oftare. Och engagerade medarbetare har 60 procent lägre frånvaro, skriver Business Insider.

Det klassiska exemplet är Google, som rankades på första plats som världens bästa multinationella arbetsplats 2015, poängterar vikten i delaktighet, att idéer inte ska komma från ledning utan från anställda. Google förespråkar anspråkslösa och ödmjuka ledare som stödjer sina team, skriver Annika Steiber i sin bok Googlemodellen.

3 steg för att våga prata med chefen

1. Delaktighet

Människor vill vara en del av ett större sammanhang. Att känna att man bidrar till företagets vision och målsättning gör arbetet meningsfullt. Den största orsaken till missnöje och hög personalomsättning är att anställda känner att de inte bidrar till företagets målsättning. Enligt Business Insider har företag där medarbetare känner sig delaktiga, 75 procent mindre personalomsättning.

2. Möjlighet att utvecklas

Anställda vill att det ska finnas utvecklingsmöjligheter till sin karriär. Att aktivt stödja medarbetares karriärutveckling skapar en konkurrensfördel det vill säga en stimulerande arbetsplats som är attraktivare att stanna på. Att få en chans till bredda sin kompetens och utbildning upplevs som motiverande till att stanna.

3. Uppmuntran

Anställda som får uppmuntran och hör att de gör bra ifrån sig är mer benägna att ge uppmuntran till sina medarbetare. En arbetsplats där medarbetare uppmuntrar varandra skapar en arbetsplats där människor känner sig sedda och glada. På en hundradels sekund kan du påverka genom att se den andre i ögonen och le. Att se sina anställda gör att de inte känner sig osynliga. När arbetsgivaren stimulerar medarbetares motivation kan talanger och förmågor komma fram.

4. Balans mellan arbetsliv och privatliv

Företag som anses ha glada anställda har tagit hänsyn till, och underlättar för anställda att hitta en bra balans mellan arbete och privatliv. 80 procent menar att de önskar flexiblare valfrihet på jobbet. 90 procent av de som redan hade högre valfrihet på jobbet menade att det underlättade för livspusslet mellan hem och jobb. God livskvalitet ökar hälsa och goda relationer.

5. Skapa tillit

Att genomföra idéer som kommer från medarbetare visar att man tar sina anställda på allvar, vilket bygger upp förtroende och tillit. Den allra största bidragande faktorn till glada medarbetare är en kultur av tillit och företroende på jobbet. Det handlar om förtroende och tillit till chefen, sig själva och varandra. Chefer som är pålitliga skapar företroende i alla led, vilket skapar en gynnande arbetsmiljö med goda relationer, vilket leder till ökad produktivitet.