Protein i bröstmjölk kan döda resistenta bakterier
En mamma i Colombia visar en flaska efter att samlat in bröstmjölk för donation på ett sjukhus i Medellin i Colombia den 20 augusti 2014. (Foto: Raul Arboleda /AFP/Getty Images)


Det är känt att bröstmjölk har en mängd intressanta egenskaper, som bland annat att det förbättrar immunförsvaret hos spädbarn. Forskare i Storbritannien har nu isolerat ett protein i bröstmjölken som kan göras till ett antimikrobiellt virus för bekämpning av antibiotikaresistenta bakterier.

Forskare på British National Physical Laboratory (NPL) ombildade proteinet, laktoferrin, till ett ”artificiellt virus” som kan rikta in sig på skadliga bakterier. Laktoferrinmolekylerna bildar kapslar som kan omringa och döda bakterierna genom att borra hål i deras cellmembran.

– För att kunna övervaka aktiviteten hos kapslarna i realtid utvecklade vi en plattform för höghastighetsmätning med hjälp av ett atommikroskop. Resultatet var slående: kapslarna agerade som projektiler som gjorde hål i membranen lika fort och effektivt som pistolkulor, sade Hasan Alkasse, student på NPL, i ett uttalande.

Överanvändningen av antibiotika har frambringat bakterier som är resistenta mot många av de läkemedel som idag anses vara ”sista utvägen” vid svåra infektioner. Detta har satt press på forskarna att uppfinna ny antibiotika innan en epidemi av motståndskraftiga bakterier uppstår.

– Antimikrobiell resistens är ett växande hot mot folkhälsan vilket kräver en stark och koordinerad respons, sade Jason Crain, forskningschef på NPL, i ett uttalande.

Forskarna försöker också omforma laktoferrin för genterapi. När laktoferrinkapseln stöter på mänskliga celler beter den sig som ett virus och frigör DNA inuti cellerna. Om denna DNA ersätts med en terapeutisk gen kan de användas för att behandla genetiska sjukdomar som sickelcellanemi, cystisk fibros eller till och med blindhet.

Genterapi är en experimentell teknik och innebär att man riktar in sig på somatiska celler med ett laboratorietillverkat virus som sätter in fungerande gener i dem.

Upptäckterna från NPL har publicerats i tidskriften Chemical Science.

Svenska forskare hjälper Kina minska antibiotikaresistens