Nytt organ för att bekämpa korruption i Kina rullas ut 2018
Folkets stora sal i Peking, där den kinesiska lagstiftande församlingen håller sina plenum. (Foto: Greg Baker/AFP/Getty Images)


Kinas regim har meddelat ett datum för att rulla ut det nya statliga antikorruptionsorgan som mötts med både skepsis och försiktig optimism bland Kinabevakare.

”Nationella övervakningskommissionen” som den kallas, kommer sannolikt att invigas i samband med regimens parlamentsplenum i mars 2018, enligt Wu Yuliang, som är vice chef för kommunistpartiets nuvarande antikorruptionsmyndighet. Wu meddelade datumet vid en pressträff den 9 januari, och där sade även Xiao Pei, vice chef för Kinas övervakningsministerium, att kommissionen skulle kunna komma att ha samma status som Kinas lagstiftande församling, eller någon annan motsvarande statlig institution.

Xi Jinpings tydligaste signal hittills i kampanjen mot korruption

Ett pilotprogram är redan igång i Peking och provinserna Shandong och Zhejiang, på provins- kommun- och häradsnivå. Kommissionen kommer att dela personal och kontor med de nuvarande antikorruptionsmyndigheterna.

Kommissionen kommer förutom att övervaka anställda inom statsapparaten, statliga företag och offentligt finansierade organisationer, och även partikadrer. Den kommer att kunna genomföra förhör, utföra gripanden, beslagta tillgångar och straffa korrupta tjänstemän.

Den nuvarande antikorruptionsapparaten kan inte åtala de personer som ägnat sig åt omfattande korruption, vilket de flesta som utretts under Xi Jinpings kampanj mot korruption har gjort. Den har också kritiserats för att den använder sig av utomrättsliga frihetsberövanden, förhör och tortyr under det så kallade ”shuanggui”-systemet. Det är egentligen bara polis och åklagare som enligt kinesisk lag i nuläget har rätt att frihetsberöva och förhöra, men det kommer även den nya övervakningskommissionen att ha.

Den nuvarande apparaten mot korruption är underställd den partistyrda exekutiva grenen, men den nya kommer att på papperet vara underställd Kinas (i praktiken tandlösa) parlament. Trots att det här alltså tekniskt sett innebär att ett organ utanför partiet ges rätt att övervaka partiet så var Wu Yuliang vid pressträffen noga med att påpeka att det ”inte finns någon så kallad ’oberoende’ övervakningsinstitution som inte accepterar partiets ledarskap”. Partiorganisationerna i Kina är överordnade de statliga organisationerna.

Det här arrangemanget har fått somliga att dra slutsatsen att partiets nuvarande ledning på det här viset bara vill stärka sin egen makt. Eftersom övervakningskommissionen kommer att vara strukturellt skild från partiets exekutiva apparat kan det innebära att den i praktiken kommer rapportera direkt till partiets ledning, och inte påverkas av partitjänstemän längre ner i hierarkin.

Andra tror dock att det här kan vara fröet till en institution för ett framtida Kina utan partiets kontroll. Kommentatorn Li Tianxiao på New Tang Dynasty Television sade att det här systemet skulle kunna liknas vid ”de kejserliga censorerna eller polissystemet i det förmoderna Kina, eller kontroll-yuanen i Republiken Kina [alltså Taiwan]”. Om Kina faktiskt avskaffar enpartistaten och detta scenario blir verklighet kommer den nya övervakningskommissionen att historiskt betraktas som en stor systemreform, tillade han.