Ny studie: Du mår bra av att stå upp för dina värderingar
Du mår bättre av att stå upp för dina värderingar än av att anpassa dig mot din vilja – även om det kan kännas jobbigt. (Bild: Rudie Strummer/Shutterstock)


En ny studie från University of Buffalo visar att det är en totalt sett positiv psykologisk upplevelse att stå upp för sina grundläggande värderingar när omgivningen är emot en.

Tidigare studier i ämnet har mestadels fokuserat på beteende och egenrapporterade attityder; de kom fram till att det är obekvämt att ha andra uppfattningar än majoriteten, vilket motiverar folk till att anpassa sig till vad de andra tycker.

Men studien från University of Buffalo använde psykofysiologiska metoder – man mätte hjärt- och kärlresponsen. Man satte också upp två olika sätt att tänka kring situationen. Vissa deltagare blev tillsagda att passa in i gruppen, medan andra blev tillsagda att stå upp för sin egen individualitet.

”När deltagarnas mål var att passa in i en grupp människor som inte höll med dem så liknade deras hjärt- och kärlrespons den som man får vid ett psykologiskt hot”, skriver docent Mark Seery vid University of Buffalo, som ledde studien, i ett pressmeddelande. ”Men när målet var att vara en ensam individ i en grupp människor som inte höll med en, så var deras hjärt- och kärlrespons den man får vid utmaningar.”

Utmaningar är något annat än hot: ”Man måste kanske kämpa för att nå ett mål, men när man upplever utmaning så blir man snarare upplivad än överväldigad. Det handlar mer om att se något som man kan vinna än att fokusera på vad man kan förlora”, skriver Seery.