”Mitokondriska Eva” levde för 200 000 år sedan enligt forskare
”Mitokondriska Eva”, urmodern till alla människor, levde för omkring 200 000 år sedan, enligt forskare på Rice University. Fotot visar ett 67 000 år gammalt fotben som grävdes fram i ett omfattande nätverk av grottor i norra Filippinerna 2007. (Foto: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)


”Mitokondriska Eva”, som vissa forskare anser vara urmodern till alla nu levande människor, levde för omkring 200 000 år sedan, enligt den ”mest robusta statistiska undersökningen [av DNA] hittills”, som genomförts av forskare på Rice University.

Hon levde någonstans i Afrika enligt Marek Kimmel, professor i statistik på universitetet och en av författarna till den studie som publicerades på nätet i tidskriften Theoretical Population Biology i augusti.

Forskarna genomförde en samtidig jämförelse av tio mänskliga genetiska modeller som vart och ett försökte bestämma var Eva hade levt.

Bevis för en gemensam anmoder till alla människor baserat på mitokondriskt DNA upptäcktes första gången 1987. Mitokondrier, som förser de mänskliga cellerna med energi, har sina egna genom och varje persons mitokondriska genom förs vidare via modern.

”Våra upptäckter understryker vikten av att ta hänsyn till den slumpmässiga naturen för populationsprocesser som tillväxt och förintelse”, sade Kimmel. ”Klassiska deterministiska modeller, däribland många som tidigare har tillämpats för att datera mitokondriska Eva, förklarar inte till fullo dessa slumpmässiga processer.”

Den mänskliga genuppsättningen omfattar 20 000 gener och var och en har potentialen att mutera tusenfalt. Detta komplicerar identifikationen av avlägsna förfäder baserat på jämförelser av kromosomiskt DNA, också med användning av de mest sofistikerade superdatorerna. Mitokondriskt DNA förenklar enligt studien processen eftersom det vidarebefordras i en direkt linje från mödrar till deras barn, och dessutom behöver färre gener studeras.

Kimmel och medförfattaren Krzystof Cyran kunde komma till en slutsats beträffande Evas ålder genom att studera vissa mönster de fann. En metod var att ”konvertera mätningarna av släktskap bland slumpmässigt utvalda blodgivare till en mätning av tid”, förklaras det i studien.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41325/