Inga säkra vägar för flyktingar in i EU
Flyktingar anländer i gummibåt till den grekiska ön Lesbos den 1 oktober 2015. I dagarna startar Amnesty en kampanj för att sätta press på EU att ordna säkrare flyktvägar in i unionen. (Foto: Matej Divzna/ Getty Images)


Att det saknas lagliga och säkra vägar in i EU är den främsta förklaringen till att människor dör på väg hit, skriver Amnesty. På onsdag startar de en kampanj för att sätta press på EU.

Sedan i januari i år har runt 411 000 människor försökt att fly till Europa. Nästan 3 000 dog på vägen hit.

Kampanjen kommer att pågå i åtta dagar. Den ska ge allmänheten förståelse för flyktingarnas situation. Man kommer också att samla namnunderskrifter med krav på att EU ändrar sin flyktingpolitik.

— Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och du eller dina barn ska inte behöva dö när du försöker ta dig till ett land där du kan utöva rätten, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flyktingfrågor i Amnesty Sverige, enligt ett pressmeddelande.

Bland annat handlar kampanjen om EU:s gemensamma asylsystem, vad EU:s yttre och inre gränser får för konsekvenser för flyende, samt svårigheten att få visum.

Amnesty pekar på att EU-länderna inte lever upp till tidigare överenskommelser. Det är en fråga om rättigheter och skyldigheter, säger Seidlitz. Man vill lyfta upp frågan om säkra vägar in i EU på dagordningen.

— Likaså att vi kommer åtminstone ett steg närmare ett system där det faktiskt inte accepteras att skriva under på saker som man förpliktigar sig att göra, och sedan strunta i dem. Utan att något händer, säger Madelaine Seidlitz i pressmeddelandet.

Organisationen kommer att samla namnunderskrifter som ska överlämnas till EU:s stats- och regeringschefer när de träffas i Bryssel den 15 oktober.