En advokats berättelse om tortyr avslöjar kommunistpartiets laglöshet
Den kinesiske människorättsadvokaten, Gao Zhisheng (Foto: The Epoch Times)


Den kinesiske människorättsadvokaten, Gao Zhisheng, som har hållits isolerad från omvärlden sedan februari 2009, talade från tortyrkammaren i måndags. Den 10 januari publicerade nyhetsbyrån AP en artikel som man hade hållit tillbaka i åtta månader. I artikeln beskriver Gao den sadistiska behandling han utsatts för av kinesiska säkerhetsagenter – eller rättare sagt banditer, även om skillnaden ofta är oklar i Kina.

Han intervjuades av AP, i april 2010, i ett tehus i Peking, medan säkerhetsagenterna väntade utanför. Hans hanterare hade givit honom tillåtelse att tala med pressen, uppenbarligen för att minska den internationella oron för hur han behandlades. Denna oro måste ha förbytts i djup bestörtning igår när hans supporters läste vittnesmålet.

– I 48 timmar hängde mitt liv på en tråd, sa han, skälvandes, enligt AP, en sådan grad av grymhet, det går inte att skildra det.

Efter att han tillfångatagits i februari 2009, hölls han i ett rum med igenspikade fönster, med ljuset tänt 24 timmar om dygnet, och gavs rutten kål att äta. I april blev han fastbunden med bälten och fick ansiktet inlindat i en våt handduk, vilket gjorde att det kändes som att han långsamt kvävdes.

Den värsta tortyr han utsattes för inträffade i september 2009 då han bands med plastpåsar och blev slagen med en pistol. Hans liv hängde på en skör tråd under de 48 timmarna berättade han. Han vägrade att i detalj beskriva misshandeln, men sa att det var värre än den gången år 2007, för vilken det finns en lång förstahandsredogörelse online. Under de 50 dagarna av fångenskap 2007 slog hans tillfångatagare honom rasande, stack in tandpetare i hans genitalier, gav honom stötar i genitalierna med en elektrisk batong och höll glödande cigaretter alldeles vid hans ögon i flera timmar i sträck.

Gao blev först en måltavla för kommunistpartiet vintern 2006 efter att ha skickat öppna brev till Hu Jintao och Wen Jiabao, i vilka han fördömde vad han kallade den barbariska förföljelsen av Falun Gong-utövare. Ungefär vid den tiden sa han formellt upp sitt medlemskap i det kinesiska kommunistpartiet (KKP), som han kallade ”inhumant, orättfärdigt och ondskefullt”. Han sa att det var den stoltaste dagen i hans liv.

Sent 2007 skickade han ett öppet brev till den amerikanska kongressen i vilket han uttryckte liknande känslor. Sedan dess har han åkt in i och ut ur – mest in i – utomrättsligt fångenskap. Efter en respit vid tiden för de olympiska spelen 2008, greps han igen för sista gången i februari 2009, en månad efter att hans fru och barn flytt från Kina.

Under de 14 månader som gått sedan dess, fram till AP-intervjun i april 2010, hade säkerhetstjänsten gömt honom på härbärgen, bondgårdar, lägenheter, och provisoriska fängelsen i olika delar av Kina, inklusive den avlägsna västliga regionen Xinjiang. AP beslutade att offentliggöra dokumentet efter att Gao inte hörts av på över åtta månader.

Vid ett tillfälle frågade Gao varför han inte bara kunde sättas i fängelse. Svaret han fick var talande. ”Du i fängelse, det är en dröm. Du är inte bra nog för det. När helst vi vill att du ska försvinna så kommer du att försvinna”, sa en säkerhetsagent till honom, enligt AP.

Frånvaron av varje anspråk på rättssäkerhet är ett av de mest framträdande kännetecknen för Gaos fall – fast i detta är Gao inte ensam. Det är KKP:s grundläggande tillvägagångssätt när det handskas med dem som partiet betecknar ”folkets fiender”.

Detta är tydligt i partiets behandling av den grupp som Gao ursprungligen skrev om i sina tre öppna brev, för vilka han tillintetgjordes: Falun Gong. Förföljelsen av Falun Gong är den största religiösa förföljelsen i världen och den utförs av kommunistpartiet enligt maoistiska linjer, utan hänsyn till rättssäkerheten.

Detta uppmärksammades av Jerome Cohen, professor i kinesisk rätt vid universitetet i New York, i en artikel han skrev som svar på en annan memoar av en förföljd kines, Teng Biao, en juridikprofessor vars erfarenheter av den kinesiska säkerhetstjänsten nyligen publicerades av Wall Street Journal.

I sitt brev berättar Teng att hans förhörsledare röt åt honom att de skulle behandla honom som en fiende. När Teng frågade hur det var svarade förhörsledaren, ”Som Falun Gong”.

Som svar på Tengs brev påpekade Cohen att frånvaron av rättsliga åtgärder kan spåras tillbaka till ett tal Mao Zedong höll 1957 ”Om den korrekta hanteringen av motsättningar bland folket”. Mao sa att det var viktigt att skilja mellan olika typer av ”motsättningar” när man hanterade lagöverträdare: de ”bland folket” och de ”mellan fienden och oss”. De förstnämnda får vad som anses vara en legal behandling av den kinesiska regimen, vars juridiska institutioner tjänar partiets vilja och inte erbjuder något av det skydd som är vanligt i demokratier i väst. De senare besegras grymt och hänsynslöst.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49134/