Burma värst drabbat av landminor
En burmesisk man som fallit offer för en landmina ser på när en arbetare gör i ordning en protes vid Mae Tao-kliniken i nordvästra Thailand. (Foto: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)


Efter decennier av konflikter är Burma nu det värst drabbade landet i världen vad gäller landminor, som finns i markerna i över tio procent av landets kommuner, säger en Schweizbaserad humanitär grupp.

Dessa kommuner ligger främst i områden som domineras av etniska minoriteter, innanför gränsen mot Thailand, enligt en rapport som släpptes i den gångna veckan i Bangkok av Geneva Call.

– Den geografiska utbredningen av problemet är att 34 av landets 324 kommuner är drabbade, sade Katherine Krammer, chef för Asienprogrammet hos Geneva Call.

Rapporten uppskattar att cirka fem miljoner människor bor i de drabbade kommunerna och att tusentals civila har blivit skadade eller dödade av landminor.

Men Geneva Call säger att det är svårt att uppskatta den verkliga omfattningen av problemet och den påverkan minorna har i de drabbade populationerna.

Krammer sade att det finns stora utmaningar när det gäller att sätta fokus på landminekrisen i Burma. Det kritiska hindret är enligt henne att den styrande militärjuntan vägrar erkänna att det finns ett problem.

– Alltsedan 2004 har regeringen vägrat godkänna åtgärder som är specifikt inriktade på problemet med landminor, sade hon.

Mot bakgrund av forskning gjord under perioden juni till september i fjol säger rapporten att juntan har förbjudit nästan alla sorters åtgärder rörande landminor, med undantag för en begränsad hjälp med proteser till människor med amputerade lemmar.

Omfattningen av problemet med landminor har förvärrats genom decennier av konflikter i de östra regionerna, sade Krammer. Efter att Burma blev självständigt från Storbritannien 1948 har olika etniska grupper försökt få ökad självständighet, vilket resulterat i väpnade uppror.

För närvarande fortsätter ett antal väpnade grupper, såsom Karen nationella befrielsearmé (Karen National Liberation Army) och Shan armé-syd (Shan Army-South), att motsätta sig militärjuntan, vilken har styrt det etniskt mångskiftande landet med stark hand sedan 1962.

– Just nu är situationen sådan att det inte är någon särskilt stabil miljö för minröjning, så det är inte troligt att det kan bli någon minröjning i en nära framtid,” sade Krammer.

Lokala organisationer är dock mycket angelägna om att arbeta med den här saken, sade hon och tillade att flera redan höll på med någon form av åtgärder rörande landminor, såsom kartläggning och hjälp till offren.

Enligt undersökningar som utförts av den kanadensiska organisationen Landmine and Cluster Munition Monitor, är Burmas junta det enda landet där regeringen lägger ut personminor.

Rapporten från Geneva Call säger dock att det inte bara är militära eller etniska arméer som placerar ut landminor. Bybor har använt dem till att skydda sina områden mot attacker eller stöld, och de har också använts som så kallade ”business-mines” av drogproducenter eller droghandlare.

– De minor som använts har varit kommersiellt tillverkade, båda från regeringens fabrik såväl som från andra länder, såsom Kina, sade Krammer och tillade att hemmagjorda landminor också används.

Rapporten sade också att Ryssland förser den burmesiska militären med landminor.

Rapporten rankar Burma som landet med i ordningen tredje största antalet olyckor med landminor i världen. Afghanistan har det högsta, följt av Colombia.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/50118/


Mest Lästa