Bi Sheng - uppfinnaren av tryckteknikens lösa typer
Bi Sheng uppfann typer med enskilda tecken som sammanfogades för att bilda ord och meningar. (Illustratör: Kiyoka Chu / Epoch Times)


Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.

Bi Sheng, som var uppfinnare under Norra Songdynastins tid, levde mellan omkring år 990 och 1051. Enligt en bok skriven av en lärd ämbetsman var Bi Sheng en ofrälse som uppfann den första kända tryckpresstekniken med lösa typer.

Hans metoder för tryckning finns detaljerat beskrivet i boken, men hans livshistoria finns bara återgivet i olika folkloristiska berättelser.

Gamla tryckmetoder kan spåras tillbaka till Kina och Egypten. I Kina ristades tecken och grafik in på träklossar innan de trycktes på tyg med bläck under Handynastin (206 f.Kr. – 220 e.Kr.) och på papper under Tangdynastin. Denna så kallade ”block-tryckmetod” användes ända fram tills helt nyligen.

Dessförinnan stämplade man med sigill och monotypi som kan kopplas till den mesopotamiska civilisationen 3 000 år f.Kr. Under Tangdynastin blev metoden med blocktryckning populär och spred sig till övriga länderna i Ostasien, såsom Korea, Japan, Vietnam, Filippinerna.

Enligt gamla berättelser från Norra Songdynastin var Bi Sheng anlitad som kalligraf av ägaren till ett blocktryckeri. För att kunna trycka adoptivfaderns livshistoria, började Bi Sheng själv lära sig tryckning med träklossar av sin kollega, en välkänd gravör som kommit upp i åldern.

Den gamle gravören som arbetat där under många år avskedades på grund av försämrad syn. Det inträffade sårade Bi Sheng så mycket att han bestämde sig för att reformera trycktekniken.

Med hustruns fulla stöd arbetade Bi Sheng oerhört hårt. Till slut uppfann han en ny tryckteknik och öppnade ”Bis tryckeri med lösa typer” med några andra hantverkare.

Hans framgång drog till sig mångas avundsjuka, speciellt från den förre arbetsgivaren vars avundsjuka snart förvandlas till hat. Berättelserna säger att Bi Sheng snärjdes och förlorade allt, och hela familjen dog till slut i misär.

Tekniken som han uppfann skrevs ner mycket detaljerat i litteraturen. Där kan man se att Bi Sheng använde typer av lera för att skapa de första lösa typerna, en typ för varje tecken som härdades genom bränning.

Typer förvarades sedan i papperspåsar i rimordning. Till tryckfärg blandade han samman harts, vax och pappersaska. För att förbereda typsättningen placerade han sedan massan på en stålplatta med ram.

De rörliga typerna placerades sedan i rätt ordning på stålplattan. Plattan ställdes sedan över en eld för att vaxet skulle smälta något, så när en panel pressades ned skulle typerna på plattan häfta vid plåtens plana yta.

Nu kunde typerna tryckas på som snidade plattor. När tryckningen var klar skulle stålplattan värmas upp igen av elden för att smälta hartset. De lösa typerna kunde sedan avlägsnas från plattan och lagras för att återanvändas.

Den moderna tryckpressen har bättre utrustning och tekniska förutsättningar men dess grundläggande princip och metod är densamma som de lösa typer Bi Shengs använde.

Bi Shengs uppfinning krävde mindre arbetskraft och resurser, men tryckningen höll hög effektivitet och var av god kvalitet.  Jämfört med den tidigare blocktryckningen var den nya tekniken klart överlägsen.

Uppfinningen sågs som den största revolutionen i tryckteknikens historia, och lade grunden för den moderna grafiska industrin.