Andliga fenomen existerar i andra dimensioner säger astronom
Konceptuell illustration av det mänskliga medvetandet. (Shutterstock)


Astronomen och matematikern Bernard Carr menar att många av de fenomen vi upplever som inte kan förklaras med de fysiska lagarna för den här dimensionen faktiskt inträffar i andra dimensioner.

Albert Einstein konstaterade att det finns åtminstone fyra dimensioner. Den fjärde dimensionen är tid, eller rumtid, eftersom Einstein menade att rum och tid inte kan separeras. I den moderna fysiken har teorier om att det kan finnas upp till elva dimensioner och kanske ännu fler blivit populära.

Blinda människor ser för första gången under nära döden-upplevelser

Bernard Carr, professor i matematik och astronomi på Queen Mary University of London, säger att vårt medvetande interagerar med andra dimensioner. Vidare har det multidimensionella universum han föreställer sig en hierarkisk struktur. Vi befinner oss i dimensionen på den lägsta nivån.

”Modellen löser välkända filosofiska problem rörande förhållandet mellan materia och ande, förklarar tidens natur och ger ett ontologiskt ramverk för tolkningar av sådana fenomen som uppenbarelser, ut ur kroppen-upplevelser, nära döden-upplevelser, och drömmar”, skriver han i en konferenssammanfattning.

Carr för resonemanget att våra fysiska sinnen bara visar oss ett tredimensionellt universum, trots att det faktiskt finns minst fyra dimensioner. Det som existerar i högre dimensioner är väsen vi inte kan röra med våra fysiska sinnen. Han säger att sådana väsen fortfarande måste ha en form av rum att existera i.


Bernard Carr. (Foto: Wikimedia Commons)

Bernard Carr. (Foto: Wikimedia Commons)

”De enda icke fysiska väsen i universum som vi har någon form av erfarenhet av är de mentala, och … förekomsten av paranormala fenomen tyder på att mentala väsen måste existera i någon form av rum”, skriver Carr.

De rum i andra dimensioner vi befinner oss i när vi drömmer överlappar de rum där minnen existerar. Carr säger att telepati tyder på förekomsten av ett kollektivt mentalt rum och att fjärrsyn sker i en fysisk rymd. ”Ickefysiska känslor har externa egenskaper”, skriver han i sin bok ”Matter, Mind, and Higher Dimensions.”

Han bygger sitt resonemang på tidigare teorier, bland andra Kaluza–Klein-teorin som förenar de grundläggande krafterna gravitation och elektromagnetism. Kaluza–Klein-teorin föreställer sig en femdimensionell rymd.

I ”M-teorin” finns det elva dimensioner. I supersträngteorin finns det tio. Carr förstår detta som ett fyrdimensionellt ”externt” rum – det vill säga de fyra dimensionerna i Einsteins relativitetsteori – och ett sex- eller sjudimensionellt ”inre” rum – det vill säga dessa fyra dimensioner avser psykiska och andra ”icke påtagliga” fenomen.

Läkare försöker väva samman vetenskap och andlighet