Advokat Gao Zhishengs familj brottsanmäler Kinas tidigare ledare
Geng He, hustru till den framstående kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng, med kuvert som innehåller brottsanmälningar mot den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin, på ett postkontor i San Francisco den 6 juli 2015. (Foto: Liang Bo/Epoch Times)


På ett postkontor i San Francisco tog en mor fram tre stora expresskuvert med brottsanmälningar från sig själv och sina två barn, och adresserade dem till Kinas högsta domstol och åklagarmyndighet i Peking.

Den 6 juli vidtog Geng He, dottern Geng Ge, och sonen Gao Tianyu rättsliga åtgärder mot tidigare partichefen i Kina, Jiang Zemin, för att han förföljt Gao Zhisheng – make, far och framstående kinesisk advokat – samt de förföljda kinesiska medborgare han försökte hjälpa.

”Min make Gao Zhisheng blev fruktansvärt torterad av polisen, som gav honom elchocker, blåste cigarettrök på honom, stack in tandpetare i hans könsorgan, klubbade honom med en pistol, etc. Cigarettröken gjorde att hans ögon svullnade, och hans hud blev täckt av skador från elchockerna”, skrev Geng i brottsanmälan till Högsta folkdomstolen och Kinas högsta åklagarämbete.


Geng He och Gao Tianyu, hustrun och sonen till kinesiske advokaten Gao Zhisheng, på en odaterad bild. (Foto: Ma Youzhi/Epoch Times)

Geng He och Gao Tianyu, hustrun och sonen till kinesiske advokaten Gao Zhisheng, på en odaterad bild. (Foto: Ma Youzhi/Epoch Times)

Advokat Gao svårt skadad av tortyren

När Gao släpptes ur fängelset i augusti förra året, fick hans hälsotillstånd – lösa och saknade tänder, förlorat minne och talförmåga – ”allas hjärtan att brista”, sade Geng.

Gao Zhisheng, som föddes på landsbygden i Shaanxi-provinsen i nordvästra Kina 1964, beslutade 1991att studera juridik, efter att ha fått veta att Kina planerade att under det följande decenniet utöka sitt rättssystem med 150 000 advokater.

Gao, som en gång arbetade omväxlande som kolgruvarbetare, soldat, och grönsaksförsäljare, avlade sin juridikexamen 1995, och gjorde sig snart ett namn när han försvarade landsmän som inte hade någon röst i Kina.

Gao förföljdes efter att har hjälpt Falun Gong-utövare

Gao, som hade fått erkännande från justitiedepartementet som en av landets tio bästa advokater, började dra på sig ogillande från de kinesiska myndigheterna år 2004, efter att han gett juridisk hjälp till Falun Gong-utövare.

Falun Gong, en qigong-metod med andliga aspekter som bygger på traditionella kinesiska värderingar, har utsatts för brutalt förtryck av partiets generalsekreterare Jiang Zemin sedan juli 1999. Enligt Falun Gongs informationssajt på internet, Minghui, har över 3 800 dödsfall dokumenterats till följd av förföljelsen, som nu är inne på sitt 16:e år. Hundratusentals hålls fängslade, misshandlas och torteras fortfarande. Oberoende forskare säger att Falun Gong-utövares organ skördas och säjs i vinstsyfte.

Även om flera människorättsadvokater under de senaste åren har försvarat Falun Gong-utövare i domstol, så var det inte så i början av förföljelsen. Det förtryck av Falun Gong, som liknade den som förekom under Kulturrevolutionen, gjorde metoden tabu, och många advokater vägrade att hjälpa anhängare eftersom de fruktade för sina egna liv och sitt levebröd.

Gao Zhisheng var en av mycket få som stod upp för Falun Gong och gav juridisk hjälp när han kunde. Gao uppmanade även regimens högsta ledare i Zhongnanhai att stoppa förföljelsen, dessutom avsvor han sig sina band till kommunistpartiet 2005. Året därpå förde säkerhetsagenter bort Gao och han åkte in och ut ur fängelser under långa perioder fram till 2014.

Gaos familj flydde till USA

Gaos familj greps inte, men de sattes praktiskt taget i husarrest och utsattes för sträng övervakning – endast polisen kunde öppna deras dörr och besökare fick sina identiteter registrerade; en ung Geng Ge (Gaos dotter) följdes till skolan av en grupp på fem till sex poliser, och datorkurser ställdes in så att hon inte skulle kunna kommunicera med omvärlden; fyra poliser tog den treårige sonen Gao Tianyu till förskolan och höll honom isolerad från andra förskolebarn.

År 2009 flydde Geng He och de två barnen till slut från Kina och tog sig till Kalifornien, via Thailand. Geng He har sedan dess noga följt alla nyheter om makens vistelseort och fysiska tillstånd och har flera gånger uppmanat USA:s regering att offentligt ta upp frågan med den kinesiska regimen.

Även om Gao inte längre sitter inspärrad i en fängelsecell, sitter han i husarrest, och återhämtar sig fortfarande efter den misshandel han utsattes för i fängelset. Han tillåts kommunicera med sin familj via telefon.

Över 43 000 brottsanmälningar

Över 43 000 personer från Kina och utomlands har lämnat in brottsanmälningar mot Jiang Zemin, vilket blev möjligt efter en nyligen genomförd reform av Kinas rättssystem.

– Jiang Zemin har begått ett oförlåtligt brott. När han dras inför rätta kommer samvete och rättvisa att segra, och rädsla kommer att besegras, sade Geng He till Epoch Times.

När Jiang faller kommer även Gao Zhisheng att ”äntligen få sin verkliga frihet, och familjen kommer att återförenas”, sade hon.

Liang Bo rapporterade.

Översatt från engelska.