Xi Jinping fortsätter rensa ut rivaler inför partikongressen
Xi Jinpings förberedelser inför partikongressen i höst går vidare. Foto: Jason Lee/Pool foto via AP


Nätet tycks nu dras åt ytterligare runt Xi Jinpings politiska rivaler inför höstens stora partikongress. Den senaste tiden har flera mäktiga personer med kopplingar till förre regimledaren Jiang Zemin rensats ut. Samtidigt tycks Xi försöka säkra att lojala personer hamnar på nyckelpositioner.

Den 4 juli uteslöts och avsattes Su Shulin, tidigare guvernör för kustprovinsen Fujian, efter ett drygt års utredningar, enligt partiets disciplinkommission. Även viceguvernören i provinsen Hebei, Yang Chongyong, avsattes och uteslöts i samma veva.

Su Shulin var tidigare partisekreterare på den statliga oljejätten Sinopec, och just oljeindustrin har varit ett starkt fäste för Jiang Zemins falang. Jiangs högste chef för inhemsk säkerhet, den nu utrensade Zhou Yongkang, var själv tidigare chef för Sinopec och Su stod honom så nära att han firade hans födelsedag varje år, enligt statliga Beijing News.

Su Shulin. Foto: Fujianprovinsens folkkongress

Dagen innan hade dessutom meddelats att Zhang Xiwu, biträdande chef för den administration som kontrollerar Kinas enorma statliga tillgångar, nu gripits och utreds för korruption. Zhang är den senaste i raden av viktiga allierade till Jiang Zemins högra hand, Zeng Qinghong, som endera rensats ut eller till synes dragits in i en utredning mot Zeng, och i slutänden Jiang.

Zhang Yiwu. Foto: Bannedbook.org

Från Shanghai, Jiang Zemins maktbas, meddelas också att fastighetsutvecklaren Xin Jiping (ej att förväxla med Xi Jinping!) dömts för mutbrott och bedrägeri. Enligt advokaten Zheng Enchong, som sitter i husarrest efter att på juridisk väg ha försökt ta sig an Jiang Zemins inflytande i Shanghai, så är Xin en viktigare person än vad som kanske syns på ytan.

– Xin kontrollerade markresurser i Shanghai. Det betyder att han arbetade med Jiang Miankang (en av Jiang Zemins söner) och kan ses som Jiang [Zemins] lakej, sade Zheng till Epoch Times.

Zheng tror att räkenskapens dag närmar sig för Jiang Zemin, och han säger sig ha uppgifter på att Hu Jintao (Kinas högste ledare efter Jiang Zemin och innan Xi Jinping) i april föreslog att Jiangs politiska teorier ska tas bort ur den kinesiska konstitutionen.

Samtidigt som Xi Jinping gör sig av med rivaler på olika nivåer tycks han också försöka säkra viktiga positioner inför den stora omflyttningen av poster i höstens partikongress. Den 6 juli meddelades att Lin Shangli, lärjunge till Xi Jinpings kanske viktigaste rådgivare, Wang Huning, utsetts till generalsekreterare för Centrala kontoret för policyforskning, som är partiledningens huvudsakliga tankesmedja.

Wang Huning och Lin Shangli. Fotomontage: Don Tse/China Decoding

Wang Huning är i nuläget dess högsta chef, men han spås hamna i Politbyråns ständiga utskott, alltså partiets och landets allra högsta ledning. Därför spekulerar analytikern Don Tse att Lin Shangli kommer att ta Wangs plats, och att hans befordran nu är ett sätt att bereda marken för detta, och säkra att någon som är helt lojal mot Xi Jinping tar den viktiga positionen.