Vilken siffra saknas?
©The Epoch Times


Kan du hitta de saknade talen i nedanstående bilder inom tio sekunder?

För många är det en lätt uppgift och de kan urskilja det rätta svaret med bara en blick, medan det kan vara mycket svårare för andra.

Första bilden

©The Epoch Times

Inte så svårt kanske.

Andra bilden

©The Epoch Times

Lite fler siffror och lite svårare.

Tredje bilden

©The Epoch Times

Tog det lite längre tid den här gången?

Den vetenskapliga teorin om varför det är svårt att identifiera det saknade talet i en sifferrad är att hjärnan lär sig känna igen sekvenser. För effektivitetens skull fyller vi ofta omedvetet i det som brukar finnas mellan första och sista när det är välkända sekvenser oavsett om de finns där eller inte. För att se om det verkligen är korrekt behöver vi skanna igenom bilden på ett mera detaljerat sätt. 

Frågan om sekvensering har intresserat den kognitiva vetenskapen i flera år. Doktor Graham Rawlinson från universitet i Cambridge skrev till och med en doktorsavhandling om fenomenet ”slumpmässiga bokstäver mitt i orden har liten eller ingen betydelse för vana läsares förmåga att förstå texten”, enligt The Independent.

Prova att läsa nedanstående exempel.

The huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the word as a wlohe.

Det var väl inga konstigheter. Även när det är på engelska så läser de flestas hjärnor meningen rätt trots att många ord var felskrivna.

Rätt svar

©The Epoch Times

 

©The Epoch Times

 

 

©The Epoch Times

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.