Varför Trump upphävde ”Clean Water Rule”
USA:s president Donald Trump talar tillsammans med vicepresident Mike Pence under ett möte om ett nytt hälsovårdssystem med medlemmar av kongressen i Ovala rummet i Washington den 17 mars. Foto: Saul Loeb/AFP/Getty Images


Den 28 februari undertecknade president Donald Trump en exekutiv order om att USA:s miljöskyddsmyndighet, EPA, ska upphäva regeln "Waters of the United States", även kallad "Clean Water Rule", som utfärdades av Obamaadministrationen. Men vad var egentligen problemet med regeln, och vad säger de berörda jordbrukarna?

När Trump skrev under ordern sade han att regeln innebar att EPA "roffade åt sig enormt mycket makt" och ”gjorde hundratusentals människor arbetslösa”.

För närvarande befinner sig Clean Water Rule i ett slags juridiskt limbo. Den nya EPA-chefen Scott Pruitt måste nu gå igenom den långa processen med att endera upphäva eller justera regeln. Om han bestämmer sig för att justera regeln måste han försvara den nya versionen i domstol.

Federal lag tillåter EPA att reglera ”farbara vattendrag”. I invändningarna mot Clean Water Rule finns frågan om vad som definierar vilka vatten det ska gälla. Kritikerna menar att regeln ger staten rätt att reglera varenda damm, vattensamling och dike.

Brian Reuwee, talesman för jordbruksorganisationen Agricultural Retailers Association, sade att regeln gav en utökad makt till EPA som är ”bortom det konstitutionella mandatet” och ”överskrider det konstitutionella syftet”.

Han anser att den nuvarande regeln, om den genomfördes, skulle mer leda till att mer än 90 procent av jordbruksmarken hamnade under någon sorts EPA-reglering. För jordbruksproducenter skulle det bli ännu fler regelverk att ta hänsyn till när de vill använda gödningsämnen eller produkter som förbättrar skörden.

Mindre makt åt staten

Kritiker av regeln säger att Trumps exekutiva order innebär slutet på statens alltför långtgående makt på det här området. Med den nya ordern kan jordbrukare, företag i jordbruksbranschen och fastighetsföretag slippa dryga böter, långa handläggningstider för tillstånd och kränkningar av äganderätten, menar man.

Med Clean Water Rule måste till exempel en lantbrukare be om tillstånd från EPA för att bara bygga en damm till sina djur. Tillstånden kostar pengar och tar lång tid (6 månader till 1,5 år). Någon som fyller igen en vattenpöl vid ett husbygge skulle kunna riskera böter, enligt kritiker.

För några år sedan hotade EPA en man från delstaten Wyoming med böter på motsvarande över 300 000 kronor, och sade att han måste ha tillstånd från myndigheten för att bygga en liten damm till sin boskap, fast han hade tillstånd från delstaten.

Flera organisationer positiva

Flera lantbruksorganisationer har välkomnat Trumps order.

Tom Driscoll, miljövårdsansvarig på National Farmers Union, sade att den gamla regeln var för långtgående och dessutom förvirrande för många bönder. Lantbrukarna måste dessutom oftast söka tillstånd hos den federala regeringen, vilket tar lång tid och kostar mycket pengar.

– Det handlar om både pengar och tid, och tillståndsprocessen är väldigt kostsam och svår. De måste anlita en advokat och i visa fall en ingenjör, och det är väldigt dyrt. Det kan allvarligt påverka lantbrukarnas försörjning.

Paul Bredwell, vice ordförande för U.S. Poultry & Egg Association sade att den nuvarande regeln kommer att skapa problem med livsmedelssäkerheten.

– Om vi inte har producenter som kan utnyttja sin mark för att producera fjäderfä, foder, spannmål och liknande så är det klart att det försvårar att kunna säkra tillgången, sade han.

– Den betyder att livsmedelssäkerheten sätts under press. Den blir en större ekonomisk börda för dem, och kan eventuellt hindra dem att expandera för att producera kyckling eller någon annan sorts protein.

Alla håller dock inte med om att regeln ska upphävas. Lisa Griffith, tillförordnad chef för National Family Farm Coalition sade att det kommer att försämra tillgången på rent vatten.

– Vatten är livsnödvändigt för alla levande varelser, och att låta vattenhälsan och vattensäkerheten äventyras för industrins eller företags kortsiktiga vinning, är oklokt, sade hon.

Klarhet och delaktighet efterfrågas

Tom Driscoll sade att han främst hoppas på mer klarhet i reglementet.

– Vår prioritet är tydligare regler, vi vill minska bördan, men det vi verkligen vill ha är tydlighet, och vi vill fortfarande ha adekvat skydd av vattenresurserna, sade Driscoll.

– Det vore bra att avskaffa regeln, förutsatt att den ersätts av en bra regel, annars kan en rättsprocess kanske vara den bästa vägen att gå, det är inte helt tydligt än, sade han.

Brian Reuwee på Agricultural Retailers Association sade att han vill se förnuftig reglering från Trumpadministrationens sida.

– Vi vill se en reglering som ger oss frihet att arbeta, att göra det som är bäst för våra jordbrukskunder, men också att den inte blir en börda. Vi motsätter oss en reglering om den inte är ekonomiskt genomförbar.

Paul Bredwell sade att Trumps exekutiva order är ett steg i rätt riktning.

– Vi fick ingen möjlighet att kommentera regeln som finns för närvarande … Om den nya regeln involverar fjäderfä- och äggproducenterna och hela jordbruksnäringen i diskussionerna, tror jag att det definitivt är ett steg i rätt riktning, sade han.