Valet


I det majestätiska universumet skapar kommunistspöket kaos

Bedrägeri och korruption skadar en mäktig nation

Alla intriger gör människor bara än mer modfällda

När ska rättvisa skipas och människors samveten återvända?

 

Hongzhi Li

8 november 2020

Hongzhi Li är grundare av qigongmetoden Falungong

(Översatt från kinesiska)