Världens värsta jobb?
Hongkongs Chief Secretary Carrie Lam är favorit i valet till Chief Executive, men det är ett tufft uppdrag hon tävlar om. Foto: Anthony Kwan/Getty Images


Det börjar dra ihop sig till val till ett av de mer utsatta offentliga ämbetena i världen: Chief Executive, alltså högste politiske ledare, i Hongkong. I år är dock förhållandena kanske extra sträva.

Till sitt själva väsen är det en mycket problematisk post. Hongkong har ett begränsat självstyre under Kinas ”ett land, två system”-modell som gällt sedan 1997, då Storbritannien lämnade över Hongkong till Folkrepubliken Kina. Enligt den nuvarande modellen väljer inte Hongkongborna själva sin högste ledare, utan det sker genom en valkommitté bestående av knappt 1 200 personer, där lojaliteten mot Peking är stark.

Hongkongborna värnar dock kraftfullt om sin speciella status och sina fri- och rättigheter, vilket innebär att den som är Chief Executive redan från början är suspekt hos en stor del av befolkningen, som ser denne som Pekings smorde hantlangare. Den djupt impopuläre Leung Chun-ying, som nu lämnar posten, har fått dras med det nesliga öknamnet ”689” efter det antal röster i valkommittén som gjorde honom till ledare.

Det kan tyckas vara illa nog att behöva balansera Kinesiska kommunistpartiets vilja mot det folk man förväntas företräda, varav många är direkt fientligt inställda till regimen i Peking. Men när det dessutom utbryter en omskakande maktkamp inom den kinesiska regimen, där den falang som backat upp en långsamt sjunker i havet som Titanic – vilket är precis det som hänt Leung – då måste det vara smått omänskligt.

Leungs överraskande beslut att inte söka omval har varit i linje med Epoch Times och andra mediers rapportering om att han riskerar att dras med i Jiang Zemin-falangens fall. Rykten har börjat gå att Leung kommer att tackas av med en vice ordförandepost i Folkets rådgivande konferens, som är en av kommunistpartiets två ”demokratiska” alibiförsamlingar. Det är dock inte säkert att det här är den bussiga pensionering det verkar som på ytan; rådgivande konferensen har nämligen på senare år fått ett rykte om sig att vara en mellanstation där kinesiska politiker märkta för utrensning hamnar.

Som Epoch Times rapporterat har Hongkong de senaste månaderna blivit en brännpunkt i falangstriden inom kommunistpartiet, och oavsett exakt hur saker faller ut, så kommer dess nuvarande högste ansvarige för Hongkong, Zhang Dejiang (som hör till Jiang Zemins hårt trängda falang), att lämna sin post av åldersskäl i samband med partikongressen senare i år – efterträdare oklar.

Så det är det här getingboet som några hoppfulla Hongkongpolitiker nu kämpar om att få sticka in huvudet i. Enligt alla någorlunda officiella stalltips så är Carrie Lam (tills nyligen Chief Secretary, alltså chef för regeringssekretariatet i Leungs administration) favorit, i och med att hon är Pekings val.

Men om Peking i det här fallet snarast betyder Jiang Zemin-falangen, då?

Lam har pekats ut som lojal och kapabel i den kinesiska regimens ögon, men hon är också tydligt en del av Leungs krets, och har som sådan redan angripits av Pekingtrogna tidningen Sing Pao, vars bredsidor mot Leung, Zhang Dejiang och Jiang Zemin av många tolkats som medialt krypskytte från Xi Jinping. Hur kommer Lams situation att se ut i slutet av det här året om hon väljs, och det skett rejäla omvälvningar inom kommunistpartiet? Hur ska hon balansera sina lojaliteter?

Som om det skulle behövas fler påminnelser om vilken blåsig post det är hon försöker klättra upp på dömdes dessutom Leung Chun-yings företrädare, Donald Tsang, nyligen till 20 månaders fängelse för korruption.

För att parafrasera August Blanche: Det ska fan vara Chief Executive i Hongkong.