Uppsalas hundar slipper koppeltvång
Enligt ett enigt förslag från Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala blir det inget absolut koppeltvång på hundar. Foto: Wernerdetjen/Pixabay


Det blir inget skärpt koppeltvång för hundar i Uppsala kommun. Gatu-och samhällsmiljönämnden har enats om att inte skärpa ordningsföreskrifterna gällande koppeltvång. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

En av frågorna som diskuterats livligt vid kommunens översyn av de lokala ordningsföreskrifterna var införandet av ett absolut koppeltvång på stadens hundar. Nu meddelar kommunen att arbetsutskottet enats om att inte införa den föreslagna skärpningen med koppeltvång.

Arbetsutskottet anser att den lagstiftning som redan finns, vilket innebär att hundägare har fullt ansvar för sin hund i alla lägen är tillräcklig, uppger kommunen.

– Förslaget till skärpning av de lokala ordningsföreskrifterna skulle omöjliggöra ett sunt hundinnehav och inskränka utövandet av hundaktiviteter som fritidsverksamhet samt hundklubbarnas föreningsverksamheter, som till stor del bedrivs på platser inom gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde, säger Rickard Malmström (MP), ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden, i pressmeddelandet.

Gatu- och samhällsmiljönämnden fattar sitt beslut 26 oktober.