Ringhals 2 har tystnat
Beslutet om avvecklingen av Ringhals 1 och 2 fattades 2015. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT


Nu har reaktorn Ringhals 2 stängts ned för gott.

– Det är klart att det är lite vemodigt just nu, säger Lars Björnkvist, projektledare för stängningen.

Efter en successiv avveckling tystnade reaktorn Ringhals 2 utanför Varberg vid 9-tiden på måndagen. Då har den levererat el, motsvarande förbrukningen i Göteborg, till medborgarna i över fyra årtionden.

Reaktor 2 i Ringhals kärnkraftverk stängs av efter nästan 45 års drift. Björn Linde, Ringhals vd och Lars Björnkvist, projektledare för avvecklingen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Nu påbörjas arbetet med att ta hand om det radioaktiva bränslet, som kommer flyttas från reaktorn till bränslebassängerna efter trettonhelgen. Sedan flyttas allt bränsle till mellanlagret i Oskarshamn. Först om två år inleds själva rivningen, som väntas pågå i åtminstone åtta år.

Beslutet om avvecklingen av Ringhals 1 och 2 fattades 2015 då Ringhals ägare Vattenfall och Uniper inte längre såg någon lönsamhet i fortsatt drift. Elpriset var lågt och reaktorerna behövde rustas upp för stora belopp.

Efter en successiv avveckling tystnade reaktorn Ringhals 2 utanför Varberg vid 9-tiden på måndagen. Lars Björnkvist, projektledare för avvecklingen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– Beslutet kom för fyra år sedan och alla har varit väl medvetna om att den här dagen skulle komma, men det var lite extra känsligt när det väl var ett faktum, säger Lars Björnkvist.

Under de senaste åren har frågan om kärnkraftens betydelse för svensk elförsörjning debatterats flitigt och lyfts fram av flera partier, bland annat Kristdemokraterna och Moderaterna.

(TT)