Rapport: Pressat ekonomiskt läge för många museer
Många museer upplever att man har svårt att bedriva en bra verksamhet på grund av pressat ekonomiskt läge. Foto: Epoch Times-arkivbild


Många museer runt om i landet brottas med minskade anslag och dåliga förutsättningar för att bedriva en bra verksamhet. Många har svårt att uppdatera samlingar. Det visar en rapport från riksorganisationen Sveriges Museer.

I rapporten ingår en enkätundersökning där 96 museichefer bland annat har fått frågan hur de ser på möjligheterna att bedriva en bra verksamhet utifrån det ekonomiska läget.

– Många mindre museer är extra sårbara då kommuner och regioner gör hårda prioriteringar. Kortsiktigt tänkande riskerar att slå hårt både lokalt och regionalt, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges museer, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att hälften av museerna har fått ett sämre ekonomiskt läge än året innan. Samtidigt vittnar flera museichefer om att det ekonomiska läget har urholkats under flera år. Några anser att detta kan få allvarliga konsekvenser på sikt. I vissa extrema fall tror man att kommer att tvingas stänga ned museet.

Över hälften (52 procent) säger också att möjligheterna att bedriva en aktiv samlingsförvaltning är dåliga. Flera säger att man tvingas prioritera bort strategiska nyförvärv.

– Man måste ha en bred politisk vilja att lösa detta. Det som är viktigt nu är att man måste öka anslagen, men det måste också vara en bred kulturpolitisk syn på hur viktigt detta är för samhället, säger Jeanette Gustafsdotter till SVT:s Kulturnyheterna.

76 procent anser att museerna har goda möjligheter att vara en stark aktör i samhället och samtidigt bidra till det offentliga samtalet. Men många museichefer anser samtidigt att bristande resurser är ett problem.

Gustafsdotter menar att det på längre sikt finns risk att museerna inte kan möta allmänheten, skoleleverna och andra i samhället. 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.