Pandemin – ett bredare perspektiv
Vakt på Himmelska fridens torg. Foto: Feng Li, Getty Images


Vid det här laget har mycket skrivits om pandemin, dess ursprung, dess följder och dess bot. Vi vrider och vänder på olika perspektiv, självklart inom ramarna för modern vetenskap, främst naturvetenskap, vad annars?

Ja, vi kan även tillåta oss bredda vårt perspektiv en smula och se till historiska, filosofiska och teologiska synsätt. Då kan vårt tänkesätt kompletteras och berikas. Från att fokusera på yttre faktorer såsom virus och flockimmunitet stannar vi istället upp en stund, lutar oss tillbaka och öppnar upp för nya kompletterande tankar.

Historien har visat att epidemier drabbat mänskligheten åtskilliga gånger genom åren. Det är sällan en persons hela livstid passerat utan att någon form av epidemi drabbat mänskligheten, lokalt, regionalt eller globalt. Vissa människor idag menar att vi nu har blivit för många på jorden och att detta är naturens sätt att säga nog är nog. Inom västerländska religioner talar man om att människan måste betala för sina synder, och i öst pratar man om karma, att människan måste lida för sina dåliga gärningar. Olika språk och ordval, men samma mening. Epidemier menar man är en del av en himmelsk plan och oundvikliga genom historien.

Ur det perspektivet bör bot och bättring sökas inom oss själva. I Goethes drama säljer Faust sin själ till djävulen i utbyte mot kunskap och erfarenhet. Ett etiskt dilemma som alltid är aktuellt för oss människor. Av alla synder vi kan tänkas begå är väl den värsta synden också just denna den mest klassiska – att sälja sin själ till djävulen. Men nuförtiden är det snarare pengar vi vill ha i utbyte. Och den vi köpslår med har idag kommit att bli det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

Ända sedan Kinas inträde i Världshandelsorganisationen (WTO) för nära 20 år sedan har västvärlden sett åt andra hållet medan världens grymmaste regim begått otaliga människorättsbrott och samtidigt växt sig starkare och starkare. Vi behöver inte se till Wall Street med dess multinationella företag för att hitta de som bedrar sitt samvete genom att samarbeta med KKP, utan titta på din egen kommun som år efter år har etablerat vänorter med Kina, eller universitet som tillåtit kinesiska forskare, även fast SÄPO ständigt slår larm om att de är potentiella spioner, eller företag som sålts ut till Kina och Konfuciusinstitut som äventyrar den akademiska friheten. Allt med den bästa ursäkten av dem alla – att samarbete med KKP kommer att leda till demokrati i Kina. Vilket inte ens efter 20 år besannats.

Och som om det inte räckte med att vi blev av med mycket av vår industri, våra arbetstillfällen och vårt samvete får vi nu det ultimata straffet, den pandemi som hotar våra liv. Vi vet nu att KKP har mörklagt, ljugit och frihetsberövat visselblåsare, från utbrottet fram till idag. Man fortsätter dessutom att sprida desinformation om virusets ursprung. Om man hade vidtagit de åtgärder man förbundit sig till genom internationella konventioner så vet vi idag att pandemin med största sannolikhet hade kunnat avvärjas till att istället sluta som en lokal epidemi i Wuhan, staden för utbrottet. Den kinesiska regimens handlingar och icke-handlingar äventyrar nu alla människors liv.

Påven Johannes Paulus II var kanske mest känd för sin kamp mot kommunismen, som han sannolikt såg som djävulen i materiell form. Världens främsta och mäktigaste kommunistparti idag är det kinesiska. Det har även fler dödsoffer på sin lista än alla andra hänsynslösa regimer. Om vi ska drista oss till att hitta Hin håle på jorden så blir det tveklöst det kinesiska kommunistpartiet.

Så för ett bredare perspektiv om bot och bättring – sälj inte din själ. Ta avstånd från det kinesiska kommunistpartiet i tanke, ord och handling.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.