P-piller kan krympa hjärnan, öka ilska och depression
Påverkan av p-piller har väckt oro, men många kvinnor är omedvetna
De känslomässiga och kognitiva effekterna av hormonella preventivmedel blir alltmer kända – åtminstone för forskarna.


P-piller och andra hormonella preventivmedel skrivs lättvindigt ut till kvinnor, trots många kända biverkningar som det man ofta undviker att prata om. Forskning har nu avslöjat fler potentiella konsekvenser som ännu inte är officiella, men som väcker allvarlig oro.

I förpackningen med p-piller finns en bipacksedel där det varnas för vissa allvarliga risker och andra mindre allvarliga biverkningar som illamående, kräkningar, blödningar mellan menstruationscykler, viktökning, ömhet i brösten och problem vid användning av kontaktlinser.

En ny studie på p-piller har upptäckt risker som inte står med i dessa bipacksedlar, men som väcker oro. Den ännu inte publicerade studien, som presenterades i december 2019 vid Radiological Society of North Americas årliga möte, fann att hjärnans hypotalamus hade betydligt mindre volym hos kvinnor som tog p-piller i jämförelse med kvinnor som inte tog p-piller.

Hypotalamus är ett område i hjärnan som är ansvarigt för viktiga kroppsfunktioner som hormonproduktion, humör, aptit, kroppstemperatur, sömn och hjärtfrekvens. Den här lilla men viktiga delen av hjärnan är också ansvarig för reglering av känslomässiga reaktioner och sexualdrift.

Hjärnan krymper 

I den här ögonöppnande studien undersökte en grupp forskare under ledning av Michael L Lipton, professor i radiologi vid Gruss Magnetic Resonance Research Center vid Albert Einstein College of Medicine, samt medicinsk chef för MRI Services vid Montefiore Medical Center i New York City, 50 friska kvinnor, varav 21 tog orala preventivmedel.

Deltagarna fick göra en Magnetresonanstomografi (MRI) så att forskarna kunde analysera hur könshormoner utifrån påverkar strukturen hos hjärnans gråa substans.

I ett pressmeddelande säger Lipton: ”Vi testade metoder för att fastställa hypotalamus volym, och bekräftar för första gången att oral användning av p-piller är kopplat till en mindre hypotalamusvolym.

I sin presentation meddelade Lipton att ”en dramatisk skillnad” upptäcktes i storleken på hjärnstrukturen i hypotalamus mellan kvinnor som tog orala preventivmedel och de som inte gjorde det.

Han förklarade vidare att det saknas forskning på effekterna av preventivmedel på den här "lilla men viktiga delen av den mänskliga hjärnan", men hans studie visar att det finns ”en stark koppling och borde motivera ytterligare undersökning av effekterna av orala preventivmedel på hjärnstrukturen, och den potentiella påverkan på hjärnfunktionen.”

P-pillrets farliga historia

Kommersiella preventivmedel har en kort och oroande historia i USA. De tidiga versionerna av hormonspiraler och p-piller infördes under 1960-talet och togs sedan bort från marknaden på grund av hälsorisker och hot om rättsprocesser från kvinnor som använt och skadats av dem. Komplikationer som blodproppar, infektioner och till och med dokumenterade dödsfall ledde till stämningar och efterföljande förändringar av de här tidiga metoderna för födelsekontroll.

De första orala preventivmedlen innehöll hormoner i så höga doser som 150 mikrogram östrogen och 10 mg progestin. Så småningom beordrade U.S. Food and Drug Administration att alla orala preventivmedel med ett östrogeninnehåll på över 50 mikrogram skulle tas bort från marknaden. Nu för tiden innehåller de 20 till 35 mikrogram östrogen och max 1,5 mg progestin.

Dagens preventivmedel med låga hormondoser är effektiva (vanligtvis färre än en graviditet per 100 kvinnor), men det finns allvarliga risker vid användning av hormonella preventivmedel. Möjliga komplikationer av p-piller är exempelvis bröstcancer, blodpropp, hjärtattack, stroke, migrän, högt blodtryck, diabetes och leversjukdom.

Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten använder 12,6 procent av kvinnorna i åldrarna 15 till 49 år, i USA, p-piller som främsta preventivmedel. Orala preventivmedel kan dessutom ges för en mängd andra problem såsom akne, oregelbunden menstruation, menstruationskramper och smärta orsakad av endometrios, vilket innebär att det totala antalet kvinnor som potentiellt drabbas av negativa biverkningar är ännu större.

Negativ påverkan på humöret

Det gjordes även andra upptäckter i studien, som Lipton beskriver som "preliminära", vilka kopplade en mindre hypotalamusvolym till negativa känslotillstånd, särskilt ökad ilska och depression. Även om omfattande forskning fastslagit att ett konstaterat samband inte behöver betyda att det även är orsaken, så har tidigare medicinsk forskning en mängd bevis som stödjer att hormonbaserade preventivmedel kan orsaka negativa humörförändringar.

I en artikel 2016 publicerad i Social Cognitive and Affective Neuroscience, drog forskarna slutsatsen att hormonella preventivmedel hämmar hjärnans belöningsrespons, som styrs av hormonet oxytocin, som svar på ansiktet hos kvinnans kärlekspartner.

Tidigare forskning av författarna till den här studien visade att frisättning av oxytocin i mäns hjärnor resulterade i att de uppfattade sin kvinnliga partner som mer attraktiv och framkallade ökad aktivitet i hjärnans belöningssystem, alltså tvärtemot vad deras efterföljande studie visade i hjärnan hos kvinnor som tog hormonella preventivmedel.

Ytterligare bekräftelse på att hormonella preventivmedel kan ha negativa effekter på humöret kom i en studie från 2019 som publicerades i tidskriften Current Psychiatry Reports, med titeln: "Effects of Hormonal Contraceptives on Mood: A Focus on Emotion Recognition and Reactivity, Reward Processing, and Stress Response".

Studien, som är granskad av experter, stödjer dessa oroväckande upptäckter och summerar; "Aktuella bevis stödjer en negativ påverkan på känslomässig igenkänning och mottaglighet hos användare av hormonella preventivmedel."

Rapporten uppger vidare att vissa data visar på "en trend mot en avtrubbad belöningsrespons och en potentiell felreglering av stressresponsen hos vissa som använder hormonella preventivmedel".

Slutligen sammanfattar en studie från 2018 publicerad i Frontiers in Neuroscience sina dystra upptäckter i en rapport med titeln "Oral Contraceptives Impair Complex Emotion Recognition in Healthy Women". Studiens författare varnar och anser att den växande mängden bevis som stödjer de negativa effekterna på humöret från hormonella preventivmedel "bör beaktas när man informerar kvinnor om biverkningarna vid användning av orala preventivmedel".

Till dess att naturliga, hormonfria, preventiva metoder lärs ut till alla personer i reproduktiv ålder, är det absolut nödvändigt att vara medveten om riskerna som är kopplade till hormonella preventivmedel.

Green Med Infos forskargrupp ägnar sig åt att undersöka vår tids viktigaste hälso- och miljöfrågor. Särskild tonvikt ligger på miljöhälsa.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.