Ny studie: Mänsklig aktivitet har liten påverkan på global temperaturförändring
Utsläpp från en skorsten på ett kolkraftverk i Baltimore, USA, den 9 mars 2018. Foto: Mark Wilson / Getty Images


En finsk studie gjord av forskare vid Åbo universitet visar att mänskligheten endast står för en minimal del av den globala temperaturförändringen som skett under de senaste 100 åren.

Jyrki Kauppinen och Pekka Malmi vid institutionen för fysik och astronomi vid Åbo universitet, hävdar i sin artikel "No experimental evidence for the significant anthropogenic (man-made) climate change”, från den 29 juni att: "Den klimatkänslighet som IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) syftar på är ungefär tio gånger för stor, eftersom molnens mycket negativa inverkan saknas i deras klimatmodeller. Om vi ser till det faktum att endast en liten del av den ökade koldioxidhalten är antropogen (orsakad av människan), måste vi erkänna att den antropogena klimatförändringen inte existerar i praktiken”.

Trots att den globala temperaturen har ökat med 0,1 grad Celsius de senaste 100 åren, så står våra mänskliga aktiviteter bara för en tiondel, det vill säga ungefär 0,01 grader, vilket är en obetydlig del, enligt studien.

De finska forskarna menar att IPCC:s resultat överskattar såväl koldioxidens påverkan på klimatförändringar som mänskliga aktiviteters bidrag till den globala temperaturökningen.

Dessutom hävdar de att de själva uteslutande använt experimentella bevis i sin studie, medan slutsatserna från forskarna vid IPCC är baserade på datorsimulerade beräkningar som filtrerat bort molnbildningens enorma inverkan, eftersom det helt enkelt inte passade deras teori.

"Det är därför dessa modeller visar på en mycket liten naturlig temperaturförändring, och lämnar ett stort utrymme för växthusgasernas inverkan på förändringen av den observerade temperaturen", säger rapporten.

Resultaten av den finska studien pekar istället på att molnformation på låg höjd är orsaken till klimatförändringar, och forskarna hävdar att: ”Förändringar av molnmängden på låg höjd praktiskt taget styr den globala temperaturen”.

Dessa resultat samstämmer väl med en rapport från forskare vid universitetet i Kobe, Japan, publicerad den 28 juni, med titeln "Revealing the impact of cosmic rays on the Earth’s climate". Även den säger att molnformationer – vilka ofta inte noteras i de datorsimuleringsmodeller som normalt används – är det som bidrar mest till klimatförändringarna.

Professor Masayuki Hyodo och hans forskargrupp vid universitetet i Kobe har en teori om att molnbildningen är beroende av jordens mottaglighet för kosmisk galaktisk strålning, vilken står i omvänd proportion till jordmagnetfältets kraft.

Kobe-gruppen hävdar att jorden för 780 000 år sedan var med om en liknande låg magnetisk nivå vilken orsakade att en motsvarande mängd förhöjd kosmisk strålning nådde jordytan. Detta orsakade kraftiga vind- och dammstormar som i sin tur provocerade fram en ökad molnbildning, vilket resulterade i en "paraplyeffekt."

Eller med deras egna ord: "När galaktisk kosmisk strålning ökade under jordens senaste geomagnetiska omkastning för 780 000 år sedan, ledde paraplyeffekten från molnmängden på låg höjd till ett förhöjt atmosfäriskt tryck i Sibirien, som gjorde att den östasiatiska vintermonsunen blev starkare. Detta är ett bevis på att galaxens kosmiska strålar påverkar förändringarna i jordens klimat”.

IPCC-förespråkare har i sin tur kritiserat Åbo-rapporten för att den inte granskats av andra forskare och hävdar också att de finska forskarna öppet avvisade datorsimuleringssmodellerna, fastän deras egen rapport förlitade sig på sådana modeller.

Teorin om mänsklig påverkan på koldioxidhalten i atmosfären och dess effekt på klimatförändringar kommer med säkerhet att vara en del av den fortsatta vetenskapliga och politiska debatten under många år framåt.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.