Ny studie: Övervikt i tonåren ökar risken för hjärtinfarkt som vuxen
En ny studie visar att övervikt och fetma i unga år är en riskfaktor för att drabbas av hjärtinfarkt med dödlig utgång som vuxen. Foto: Hjärt-lungfonden.


Pojkar som kraftigt ökar sitt BMI i tonåren löper större risk att få hjärtinfarkt som vuxen. Dessutom är risken för att dö större om de väl drabbas av en infarkt. Det visar en ny svensk studie.

Resultatet av studien, som finansierats av Hjärt-Lungfonden, visade att det finns en tydlig koppling mellan kraftig BMI-ökning i tonåren och både hjärtinfarkt och åderförkalkning i hjärtats kranskärl i vuxen ålder. Risken att drabbas av hjärtinfarkt kan alltså initieras under uppväxten, och därför är det viktigt att ta barns övervikt och obesitas (fetma) på allvar.

Enligt pressmeddelandet var en tredjedel av svenska män i åldern 16–29 år överviktiga eller led av fetma förra året. Och Folkhälsomyndighetens statistik visar att övervikt bland barn har blivit dubbelt så vanligt de senaste 30 åren. Enligt Hjärt-och Lungfonden är en det en illavarslande utveckling, eftersom övervikt och fetma är riskfaktorer för dödliga hjärt- kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

– Vår forskning visar att män som ökade mycket i BMI under tonåren har en förhöjd risk att dö i hjärtinfarkt senare i livet,  säger Jenny Kindblom, docent vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg, i pressmeddelandet.

– Ökningen medförde också ökad risk för åderförkalkning i hjärtats kranskärl, även när man tar hänsyn till etablerade riskfaktorer såsom rökning, högt blodtryck,  kolesterol eller BMI i medelåldern, fortsatte hon.

Hjärt-kärlsjukdom måste förebyggas tidigt

En hypotes till vad som kan vara orsaken till det här är att könshormoner under tonåren påverkar hur kroppen lagrar fett i buken, men det behövs mer forskning för att studera mekanismerna bakom fynden, skriver forskarna. Det behövs också forskning för att se om samma risk på grund av kraftigt ökat BMI under tonåren gäller för kvinnor.

– Den här studien visar att de riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som män ådrar sig under uppväxten kan bli en tung börda långt senare. Därför är insatser kring kost och motion redan i barnåren absolut nödvändiga för att förebygga hjärt-kärlsjukdom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, i pressmeddelandet.