Ledare: Tvetydig bild av Donald Trump
En alarmerande frågeställning framträder i Sveriges Radio. SR P1 Pressbild. Foto: Stephane Chiche


I ett anmärkningsvärt avsnitt av Sommar P1 förmedlade den svenske tidigare topprådgivaren åt Donald Trump en bild av presidenten som är främmande för det flesta.

Den 59-årige Tomas J. Philipson var ordförande för presidentens ekonomiska råd i Trumpadministrationen. Tomas är uppväxt i Uppsala men flyttade till USA i 20-årsåldern för att studera. Idag är han bland annat professor vid det ansedda University of Chicago.

Som sommarpratare i Sveriges Radio spenderade Tomas en stor del av tiden med att måla upp en bild av den tidigare president Trump som skiljer sig markant mot den vi normalt möts av. Tomas förklarade att han själv likt Trump är konservativ och tror på att avreglera och sänka skatter i syfte att stimulera den privata sektorn. Han anser att många fattiga inte får något jobb på grund av en välmenande men skadlig ekonomisk politik. Tomas säger sig vara stolt över resultatet av Trumpadministrationens ekomomiska politik, vilket innebar fler jobb och att de fattigas löner ökade mer än de rikas.

Han framförde även sin syn att många, särskilt i Europa, har fått en felaktig bild av den tidigare presidenten. Bland annat att Trump skulle vara korkad och omges av kaos. Tomas hävdade istället att arbetet kring presidenten kan beskrivas som jordnära och intuitivt, där sunt förnuft och resultat var det viktigaste.

Även anklagelserna om att Trump skulle vara rasist, sexist och antisemit avfärdas starkt. Han anser snarare att detta är vad demokraterna och deras pr-maskineri inom medierna ville att han skulle vara i syfte att få möjlighet att demonisera honom. Tomas beskrev relationen till medierna som märklig. Han kände ofta inte igen sig när han såg nyhetsrapporteringen kring sitt arbete i Vita huset. Medierna tog ofta Tomas citat ur sitt sammanhang i syfte att vinkla rapporteringen till Trumps nackdel.

Vilken bild är mest sann?

Det är intressant att den bild som målas upp av Tomas skiljer sig så fundamentalt åt mot den vi vanligtvis nås av. Och detta förmedlas av en svensk med faktisk insyn. Hur kan då detta komma sig och framför allt: vilken bild är den sanna? Trump som jordnära och välmenande eller Trump som narcissistisk tyrann?

Man kan försöka förklara detta med att Tomas är något naiv och trots att han satt i möten med Trump i åratal insåg han inte att Trump var ett monster. Något vi som följde Trump genom massmedierna snabbt insåg. Detta ter sig dock ganska otroligt, särskilt med tanke på Tomas professorstitel.

En annan förklaring kan då tänkas vara att Tomas må vara professor, men att han påverkas av någon form av intressekonflikt som motiverar honom att förvanska bilden av den verklige Trump. Ekonomiska incitament måhända? Tomas framställer sig själv dock som ekonomiskt oberoende sedan han sålde sitt företag innan tiden i Vita huset.

Motarbetad av statsapparaten

Rimligtvis finnas det även en möjlighet för en intressekonflikt åt andra hållet. Att Tomas verkligen gav en korrekt bild av arbetet inom Trumpadministrationen, vilken ligger närmre sanningen än den vi fått ta del av genom de etablerade medierna.

I programmet förklarades att en republikansk president ofta har stora delar av statsapparaten emot sig, eftersom de flesta inom offentlig sektor röstar demokratiskt. Det är en rimlig tanke att med en politik som grundar sig i avregleringar och fokus på privat sektor, kommer de som investerat i offentlig sektor, statliga regleringar och byråkrati naturligt att motarbeta detta. Denna opposition är i så fall närmast principiell och förekommer således oavsett om en avreglering och minskad byråkrati faktiskt kommer fattiga, utsatta och arbetslösa till gagn.

Det kan även tänkas att de stora etablerade mediebolagen samt teknikbolag som Twitter och Facebook kan ha ekonomiska incitament att välja sida i denna fråga. Särskilt om bolagens toppskikt på ett eller annat sätt har gemensamma intressen med en viss presidentkandidats politik.

En allvarlig varning

Om detta är den troliga förklaringen bakom den tvetydiga bilden av Donald Trump, är programmet en viktig varning för den rådande situationen i världen. Tomas varnade för Bidenadministrationen som dras långt ut till vänster av sina partikollegor i kongressen. Men detta kommer säkerligen gå de flesta förbi då relevant nyhetsrapportering uteblir på grund av den sagda intressekonflikten.

Det skulle också innebära att när Trump anklagades för att vara rasist då han hävdade att viruset sannolikt härstammar från ett laboratorium i Kina, var detta inte nödvändigtvis ett misstag. Mycket möjligt kan detta ha varit en del av en noggrant planerad informationskampanj av specifika intressegrupper. Grupper vars intressen står i konflikt med de flestas intressen i just denna fråga; att gå till botten med virusets ursprung. Om detta är sant, vad mer kan tänkas att vi fått om bakfoten på grund av denna intressekonflikt?

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!